Fakte interesante për Turqinë - OK KIDS - Kosova Sot
Fakte interesante për Turqinë

Fakte interesante për Turqinë

Sipërfaqja: 79.450 km2

Popullata: 72.893.000

Popullsia mbi 65 vjeç (shprehur në 1000): 5,198

Densiteti i popullsisë për km katror:  94.17

GDP:  931.87 dollarë amerikanë

Rritja e GDP-së:  5.20%

Inflacioni:  9.73%

Shpenzimet e konsumit në euro: 344 063.925     

Të hyrat vjetore në euro: 428.194.415

Përdorues të internetit (shprehur në 1.000): 31,143.92.

(Kosova Sot)

21 orë e 21 minuta më parë
17/08/18