Kosova edhe më afër EUROPOL-it - Opinione - Kosova Sot
Kosova edhe më afër EUROPOL-it

Kosova edhe më afër EUROPOL-it

Në listën prioritare

SHKRUAN: ILIR SEFAJ

Lajmi se organizata evropiane për luftën kundër krimit të organizuar, trafikut me qenie njerëzore dhe terrorizimit, Europol, ka vendosur që Kosova të jetë në listën prioritare nga shtetet anëtare të tij me të cilin do të lidhë Marrëveshje pune, të cilin e kumtoi zëvendësdrejtori i Përgjithshëm për siguri në BE, Olivier Onidi, gjatë një takimi që kishte me ministrin e Punëve të Brendshme të Kosovës, Flamur Sefaj, përbën një nga të arriturat e mëdha të vendit në fushën e sigurisë nacionale. Siç dihet, Europol është mekanizëm ligjzbatues, i cili u krijua relativisht vonë, saktësisht më 1998, detyrat e të cilit janë zbulimi i krimeve dhe lufta kundër krimit ndërkombëtar dhe terrorizmit. Europol si agjenci ligjzbatuese nuk ka fuqi ekzekutive, mirëpo ky organizëm ndihmon shtetet anëtare të BE-së dhe shtetet me të cilat ka marrëveshje bashkëpunimi, që ta mbajnë nën kontroll nivelin e sigurisë nacionale i cili sfidohet në vazhdimësi nga grupe të ndryshme kriminale. Marr parasysh faktin se me sigurinë nacionale nuk bëhet kompromis, ministri i Punëve të Brendshme, Flamur Sefaj, qysh në ditët e para të ardhjes në krye të këtij dikasteri, kishte deklaruar se një ndër prioritetet e tij do të jetë 'anëtarësimi në organizata ndërkombëtare dhe nënshkrimi i marrëveshjeve bilaterale dhe multilaterale në Fushën e Sigurisë. Për realizimin e të cilave, do të punohet në koordinim profesional dhe transparent me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe me Kryeministrin'.

Lufta e pakompromis

Vetëm pak muaj pas kësaj deklarate, Kosova dhe institucionet e sigurisë së saj, marrin një lajm tejet të rëndë- sishëm për sa i përket sigurisë kombëtare, ngase 'vendosja dhe aprovimi i Kosovës në listën e prioritare nga shtetet anëtare dhe aprovimi nga ana e Bordit Menaxhues të Europolit i cili vjen si rezultat i punës së vazhdueshme që MPB-ja në bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës, ILECun, MPJ-në dhe Zyrën e Kryeministrit' e vë vendin në një situatë tejet të favorshme në luftë kundër krimit të organizuar, terrorizmit dhe formave të tjera që cenojnë sigurinë. Vlen të theksohet se Kosova edhe në të kaluarën i ka marr shumë seriozisht paralajmërimet që kanë ardhur nga institucionet e sigurisë ndërkombëtare si Interpol dhe Europol rreth rrezikshmërisë që paraqet pjesëmarrja e qytetarëve të vendit në luftëra të huaja, mirëpo aprovimi i Kosovës në listën prioritare të shteteve me të cilat Europol do të lidhë Marrëveshje pune, e fortifikon luftën e pakompromis të institucioneve të vendit karshi grupeve dhe individëve të përfshirë në veprimtari kriminale.

Forcimi i shtetit

Lidhja e Marrëveshjeve të tilla pune si kjo që shumë shpejt pritet të ndodh me Europolin, dëshmon se anëtarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare të sigurisë nuk është i pamundshëm, vetëm se nevojitet një qasje konstruktive dhe serioze e institucioneve gjegjëse, gjë që në të kaluarën sikur mik ka ekzistuar në masë të kënaqshme. Forcimi i shtetit në të gjitha dimensionet e tij e në veçanti në fushën e sigurisë, ndikon drejtpërdrejt edhe në krijimin e një ambienti të përshtatshëm për investitorët të huaj, ngase siç dihet, brishtësia e institucioneve të sigurisë së vendit në të kaluarën, ka bërë që shumë sipërmarrës të huaj të tërhiqen nga ideja për të investuar në Kosovës. Gatishmëria e Europolit që ta fusë Kosovën në listën prioritare të shteteve me të cilat ky institucion do të lidhë Marrëveshje pune, jep sinjale inkurajuese se Qeveria e Kosovës, dhe MPB në rastin konkret, sigurinë e vendit dhe qytetarëve të saj e kanë prioritet mbi prioritete dhe kjo duhet përshëndetur.

(Kosova Sot)

23 orë e 12 minuta më parë
21/10/18