Parashikimi i fatit, mistika e numrave dhe magjia e ngjyrave (5)

Publikuar: E mërkure 19 Tetor 2011, 21:39 0 Komente

Shkruan:

Adnan ABRASHI

Nga horoskopi si teknikë parathënës i fatit, kohën e fundit, nuk përjashtohen edhe mënyrat tjera të parathënies, e, që, dita më ditë mbushin faqet e gazetave dhe revistave tona. Bie fjala: parathënia e fatit përmes numerologjisë, letrave të fatit, letrave tarot, etj.

Jemi skeptik apo jo, i besojmë ose jo, ne të gjithë së pari në këto publikime, e lexojmë horoskopin ose ndonjë formë tjetër parathënës.

 

Parashikimi i ngjarjeve

Edhe pse nevoja për parashikimin e ngjarjeve të caktuara daton që nga lashtësia, mënyrat e parathënies së fatit në ditët e sotme, në të shumtën e rasteve, janë gati tërësisht të njëjta me ato të asaj kohe. Në kuadrin e këtyre metodave mund t'i cekim:

1. HAMENDJA DHE PARANDJENJA INTUITIVE, si aftësi parashikuese e fatit dhe ngjarjeve që do të ndodhin në të ardhmen;

2. ASTROLOGJIA, apo njohja e mirë e hapësirës qiellore dhe parashikimi i fatit përmes pozitës së yjeve dhe trupave tjerë qiellorë;

3. QARTËPAMËSIA, apo parashikimi i fatit përmes parandjenjës intuitive dhe shikimi i ngjarjeve përmes shqisës së gjashtë;

4. ONIROMANCIA, apo parashikimi i fatit përmes komentimit të ëndrrave;

5. NEKROMANCIA, apo parashikimi i fatit përmes kontaktit të drejtpërdrejt nga shpirti i vdekurve;

6. SORTILOGJIA, apo hedhja e shortit;

7. KSILOMANCIA, parashikimi i fatit dhe ngjarjeve tjera përmes hedhjes që gurëve dhe të shtagës;

8. GEOMANCIA, apo parashikimi i fatit përmes komentimit të shenjave që paraqiten në tokë;

9. PIROMANCIA, apo vrojtimi i fatit dhe parashikimi i ngjarjeve të ardhshme përmes zjarrit;

10. HIROMANCIA, apo parashikimi i fatit përmes leximit të gjurmëve dhe vragave nga shuplaka e dorës; Si dhe format e komentimit të shenjave dhe sinjaleve të ndryshme që shfaqen në jetën tonë të përditshme;

11. KAFFEMANCIA, apo parashikimi i fatit përmes filxhanit të kafesë. Kjo metodë përdor interpretimin e shumë figurave që paraqiten si njolla në sipërfaqen e filxhanit, pasi të pihet kafeja;

12. KARTOMANCIA, apo vrojtimi i fatit përmes letrave të lojës. Me këtë teknikë bëhet parashikimi dhe parathënia e fatit duke përdorur kombinimet e shumta nga letrat e zakonshme të lojës, si dhe duke përdorur letra speciale të quajtura "TAROT".

13. KRISTALOMANCIA, apo parashikimi i fatit përmes sferës së kristaltë. Kjo metodë parathënies si mjet ndërmjetësues deri te kallëzimi i caktuar, përdor sfera kristalore me madhësi dhe me përmbajtje të ndryshme;

14. HEPATOSKOPIA, apo parashikimi i ngjarjeve përmes leximit të porosisë nga organet e shtazëve të flijuara në altarin e flijimit. Si formë më e përhapur e parashikimit të fatit me këtë mënyrë, ishte më i përhapur tek populli SUMER dhe BABILONAS;

15. SKAPULOMANCIA, parathënia e ngjarjeve përmes leximit të fatit nga eshtrat e pjesëve të ndryshme të shtazëve; Përveç këtyre formave të cekura të parathënies së fatit, popujt e lashtë janë shërbyer edhe me shenja të ndryshme të lodhjes së fenomeneve natyrore. Shpeshherë si shenja për mundësinë e parathënies së fatit, magjistarët e asaj kohe, shfrytëzonin paraqitjen e dukurive të rralla natyrore sikurse është dukja në qiell e ndonjë komete, ditët e veçanta të shoqëruara me erëra dhe stuhi të forta, murmurima dhe vetëtima, paraqitjet e anomalive të pazakonshme në rrethoren unazore (aurën) e Diellit dhe të Hënës etj. Një mundësi tjetër tejet e përhapur e parathënies së të ardhmes dhe fateve njerëzore në përgjithësi, ishte vrojtimi i lëvizjeve dhe tekeve të shtazëve të ndryshme, veçanërisht, mënyrës së invadimit të insekteve dhe gjarpërinjve në momentet e caktuara.

/vijon/

Printo Dërgo
  • di

Komente


Opinionet e fundit

arkivi i lajmeve