description

Kufizohet qasja në internet për punëtorët e MPB-së

Publikuar: E mërkure 6 Shkurt 2013, 12:38 0 Komente

Gjatë vitit 2012 janë shpenzuar 100 mijë euro për instalimin e internetit pa kabllo, përkatësisht me wireless, në ndërtesën kryesore të Qeverisë dhe në ndërtesën e ish Rilindjes. Ndërkaq, edhe rreth 150 mijë euro janë paraparë për realizimin e këtij projekti në institucionet tjera qeveritare. E derisa investohet në sistemin global të komunikimit, Ministrisë së Administratës Publike i është dashur të merret me një çështje që bie në kundërshtim me këtë. Kjo ministri, para dy javësh ka zbatuar vendimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Bajram Rexhepi, për kufizimin e internetit për punëtorët e kësaj ministrie. Sekretari i përgjithshëm i MPB-së, Elhami Gashi, i kontaktuar nga Radio Kosova, nuk ka dashur të flas për këtë çështje, duke thënë shkurt se ministri Rexhepi ka marrë një vendim të tillë dhe ai vendim duhet të respektohet. Gashi nuk deshi të flas as për atë se sa e pengon punën kufizimi i internetit. Por në anën tjetër, punëtorët e kësaj ministrie në kushte anonimiteti flasin për pengesa të shumta të krijuara që nga kufizimi i qasjes në internet. Nga ana tjetër, Zeqir Bekolli, drejtor i zyrës për informim në Ministrinë e Administratës Publike, e cila e ka zbatuar vendimin e ministrit Rexhepi, thotë se kufizimi i qasjes në internet nuk paraqet problem. “Me qëllim të rritjes së efikasitetit në punë ka kërkuar nga MAP që të ndërmarr disa hapa të kufizimit të internetit në MPB. Kufizimi i qasjes në internet nuk paraqet ndonjë pengesë për nëpunësit e MPB-së. Ata do të kenë qasje në intranet, rrjetin e brendshëm dhe në outlook, për dërgim dhe pranim të postës elektronike, nga brenda dhe jashtë institucionit”, tha Bekolli për Radio Kosovën. Bekolli nuk e sheh kufizimin e qasjes së internetit në MPB, të kundërt me synimin e MAP-së për ngritjen e nivelit të internetit në objektet qeveritare, por përkundrazi si pjesë të reformës së administratës. "Me një fjalë, mund të merret edhe si përpjekje për të bërë ndryshime, për të parë se ku mund të kursehet më shumë dhe çka mund të bëhet”, tha ai. Sipas vendimit të ministrit Rexhepi, kufizimi vlenë për organet e pavarura, ato qëndrore, kabinetin e ministrit, zyrën e sekretarit të përgjithshëm, departamentet dhe drejtoritë e MBP-së, ndërsa i njëjti nuk vlenë për Policinë e Kosovës dhe për ndonjë departament tjetër, për shkak të natyrës së punës.

Printo Dërgo
  • di

Komente


arkivi i lajmeve