Verifikimi me dy hapa nuk është i sigurt? - Auto&Tech - Kosova Sot
Verifikimi me dy hapa nuk është i sigurt?

Verifikimi me dy hapa nuk është i sigurt?

Vërtetimi me anë të porosive telefonike është shumë i popullarizuar, por ka disa të meta. Një problem i madh te fjalëkalimet është që hakerët relativisht lehtë mund të arrijnë deri te to. Pa marrë parasysh sa të komplikuara mund të jenë fjalëkalimet, gjithmonë është e mundur që të vidhet tërë baza, gjë që kompleksiteti i fjalëkalimeve thuajse nuk ka kurrfarë rëndësie në sigurinë tuaj. Mu për këtë shkak, verifikimi me dy hapa është bërë njëri ndër sistemet e preferuara të sigurisë online. Por, ai është praktikisht i padobishëm. Kjo është njëra prej arsyeve pse “Apple” ka hequr dorë nga shumica e metodave të tilla.

Por, nëse shtrohet pyetja a jemi më të sigurt me, apo pa këto metoda, përderisa nuk kemi ndonjë opsion tjetër, atëherë më mirë t’i përdorim ato që i kemi.

(Kosova Sot) 

14 orë e 6 minuta më parë
17/12/18