Smaka: VETTING-u, i domosdoshëm

  • 27 mars 2019 - 15:26
Smaka: VETTING-u, i domosdoshëm

“Në situatën aktuale turbulente në sistemin e drejtësisë influencë të konsideruar kanë ushtruar jo pak pushtetarë të stërpasuruar kundërligjshëm, të cilët më tej në forma perverse diktojnë keqtrajtime spekulative të rasteve prokuroriale e gjyqësore.

Në anën tjetër, forma korruptive të caktuara gjenerohen si pasojë e abuzimeve me para të pista e rrjedhimisht edhe përbrenda vetë sistemit të drejtësisë. Pa evitimin e shkaqeve nuk mund të bisedohet për luftimin e dukurive korruptive në përgjithësi, pra edhe më pak në sistemin e drejtësisë të komanduar në këtë apo atë mënyrë nga ekzekutivi dhe legjislativi. Ndër të tjera, tregohet masë e duhur miratimi i Ligjit për Origjinën e Pasurisë dhe zbatimi konsekuent i atij Ligji.

Po ashtu, pashmangshëm do të duhej të aplikohej vetting-u si dhe riorganizimi i institucioneve gjyqësore e prokuroriale”, ka propozuar profesor Riza Smaka për “Kosova Sot”.

(Kosova Sot)