Caktohet masa e paraburgimit kundër serbit të dyshuar për krime lufte

  • 15 prill 2019 - 10:58
Caktohet masa e paraburgimit kundër serbit të dyshuar për krime lufte

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit Z.K, për shkak të veprës penale Krime lufte kundër popullatës civile nga neni 142 lidhur me nenin 22 të LP të RSFJ-së të paraparë edhe me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.

Krimet e luftës në shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët për Katër Konventat e Gjenevës nga neni 152 par. 1 dhe 2 nën paragrafi 2.1, 2.2 dhe 2.3 te KPRK-së dhe Organizimi i grupeve për kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës neni 160 ndërlidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Gjykata ka marrë aktvendim dhe të pandehurit Z.K i ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji.

Ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri Z.K në bashkëkryerje me pjesëtar të tjerë të policisë dhe ushtrisë serbe në periudhën e luftës në Kosovë, saktësisht me datë 26 mars 1999, rreth orës 20:00 derisa ishte i veshur me uniforme të policisë serbe, i armatosur (me armatim dhe pajisje policore) me vetëdije dhe qëllim duke vepruar në grup sipas planit dhe urdhrave të eprorëve tjerë, kishin kryer vepra penale të privimit nga jeta të O.N, B.N, B.N dhe A.N, plagosjes, torturës, shkatërrimit e plaçkitjes, torturimit e maltretimit të skajshëm psikik e fizik, djegies së pronës dhe dëbimit ndaj familjes N., 19-anëtarëshe nga fshati Nerodime e Epërme në Ferizaj.

Gjykata ka konstatuar se është përmbushur kriteri nga neni 187 par.1 nën. par.1.2 pika 1.2.1. të KPRK-së, si kusht i veçantë për caktimin e masës së paraburgimit, ngase ekzistojnë rrethana të cilat tregojnë se ekziston rreziku i ikjes së të pandehurit, pasi që i njëjti pas kryerjes së veprës penale për një kohë ka qenë në arrati dhe që nga pas lufta viti 1999 nuk ka jetuar në Kosovë, pra i njëjti nuk ka vendbanim në Republikën e Kosovës, dhe së fundmi ka jetuar në Kragujevc të Republikës së Serbisë , pra i njëjti i është shmangur organeve të ndjekjes, dhe hetuesisë, po ashtu si shkak tjetër për caktimin e kësaj mase është sepse i njëjti dyshohet për vepër të rëndë penale, andaj po të gjendet në liri ekziston rreziku i ikjes me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale, në këtë mënyrë do të pengonte rrjedhën e procedurës penale.

Gjykata konstatoj se është përmbushur edhe kriteri nga neni 187 par 1 nën par 2.2 pika 1.2.2 të KPPRK-së ngase ka arsye për të besuar se i njëjti mund të fsheh, ndryshojë ose falsifikojë provat e veprës penale, si dhe të pengojë rrjedhjen e procedurës penale duke ndikuar në dëshmitar të cilët janë në njohuri për ngjarjen dhe bashkë me të pandehurit e tjerë të cilët janë të paarritshëm për organet e drejtësisë.

Pala ka të drejtë ankese kundër këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

(Kosova Sot)