Ministrja Hoxha do të raportojë për raportin e KE-së

  • 31 maj 2019 - 08:22
Ministrja Hoxha do të raportojë për raportin e KE-së

Komisioni për Integrime Evropiane sot do të mbajë mbledhje.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 10.05.2019;

3. Diskutim me znj. Dhurata Hoxha- Ministre e Integrimit Evropian lidhur me Raportin për Vendin për vitin 2019;

4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-131 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko -Social, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

5. Të ndryshme