Këta janë zyrtarët policor që u është ndryshuar pozita e punës

  • 02 qershor 2019 - 16:20
Këta janë zyrtarët policor që u është ndryshuar pozita e punës

Rashit Qalaj, drejtori i Policisë së Kosovës ka bërë ndryshime të mëdha brenda këtij institucioni.

Rreth 100 pozita janë lëvizur në të gjitha drejtoritë dhe në të gjitha regjionet. Madje ka raste kur nga pozita udhëheqëse në hetime janë dërguar në trafik.

Vendimi për ndryshimet radikale brenda policisë janë marrë në 21 dhe 22 maj të 2019-së.

Kjo është lista e zyrtarëve policor të cilëve u është ndërruar pozita e punës:

Shaip Arifi (polic) nga pozita e zyrtarit në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale në Prishtinë është emëruar hetues në Drejtorinë e Departamentit për Hetime – Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore.

Xhezair Dauti (polic) nga pozita e zyrtarit patrullues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore ka kaluar në Drejtorinë Rajonale të Gjilanit në pozitën e zyrtarit patrullues.

Shaban Hajdari (rreshter) pozita e mbikëqyrësit të Ekipit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore ka kaluar në Drejtorinë Rajonale të Gjilanit si mbikëqyrësi i Ekipit Reagues.

Jetulla Rashiti (rreshter) nga mbikëqyrës në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale në Gjilan është emëruar si mbikëqyrës i Ekipit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore.

Nazim Osmani (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Ferizajt.

Enver Ademi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore ka kaluar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale në Ferizaj.

Fatmir Osmani (polic) nga pozita e zyrtarit në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale të Ferizajt është emëruar në hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore.

Hysni Morina (polic) nga hetues në Drejtorinë Rajonale të Gjakovës është emëruar hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore.

Artan Gashi (rreshter) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore është emëruar mbikëqyrës i Sektorit Policor në Drejtorinë Rajonale të Pejës.

Sinan Mazreku (polic) nga pozita e hetuesit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Prizrenit.

Marija Shestan – Jacoby (police) nga hetuese në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore në kuadër të Divizionit Kundër Krimit të Organizuar është emëruar zyrtare patrulluese në Drejtorinë Rajonale të Prizrenit.

Adem Gjyliqi (polic) nga pozita e hetuesit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Prizrenit.

Fatmir Kryeziu (polic) nga pozita e hetuesit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Gjilanit.

Bekim Rexhepi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale Gjilan.

Enver Mustafa (polic) nga hetues në Drejtorinë e Hetimive për Trafikim me Narkotik është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale në Gjilan.

Arsim Dermaku (polic) nga hetues në Drejtorinë e Hetimeve e Trafikimit me Narkotik është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Gjilanit.

Driton Osmanaj (rreshter) nga pozita e mbikëqyrësit të Ekipit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar në mbikëqyrës të Sektorit Policor në Drejtorinë Rajonale në Gjilan.

Januz Korca (rreshter) nga mbikëqyrës i Ekipit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar në Mbikëqyrës i Sektorit Policor në Drejtorinë Rajonale në Gjilan.

Fatmir Tahirbegolli (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale Pejë.

Jeton Kuçi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Pejës.

Nezir Hakaj (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Pejës.

Ilir Gjokaj (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Gjakovës.

Labinot Bytyqi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Gjakovës.

Skender Sadriu (polic) nga zyrtar në Zyrën e Analizës dhe Statistikave në Drejtorinë e Departamentit për Hetime është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Gjakovës.

Agron Vllasi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik në kuadër të Drejtorisë së Departamentit për Hetime është emëruar zyrtar në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale të Prishtinës.

Fatmir Azemaj (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale të Prishtinës.

Pajazit Hyseni (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale të Prishtinës.

Avni Berisha (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale në Prishtinë.

Arton Gërguri (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale në Prishtinë.

Valon Bajqinca (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar emëruar zyrtar në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale në Prishtinë.

Negjdet Kaliqani (rreshter) nga Mbikëqyrës në Njësinë për Hetimin e Trafikimit me Droga Sintetike dhe tjera në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar mbikëqyrës në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale në Prishtinë.

Kadri Rabi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale në Prizren.

Shpend Gashi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale në Prizren.

Feriz Gegaj (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale në Prizren.

Shpend Morina (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Prizrenit.

Avni Gashi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Prizrenit.

Enver Bujari (rreshter) nga pozita e shefit të Njësisë për Hetimin e Narkotikëve është emëruar mbikëqyrës në Drejtorinë Rajonale të Prizrenit.

Maurik Bllata (polic) nga pozita e hetuesit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Mitrovicës së Jugut.