Fakte për Holandën - OK KIDS - Kosova Sot
Fakte për Holandën

Fakte për Holandën

Sipërfaqja: 41,160 km2

Banorë: 16,455,000

Banorë më të moshuar se 65 vjet (shprehur në 1000):  2,514.33

Dendësia e banorëve (njerëz për metër katror): 486.95

“GDP”-ja e matur sipas fuqisë blerëse (milionë dollarë ndërkombëtarë): 672,807.15

Rritja reale e “GDP”-së (%)”:1.30

Rritja e inflacionit (%):1.10

Shpenzimet e konsumatorëve (milionë dollarë amerikanë):  360,590.65

Bruto të ardhurat vjetore (milionë dollarë amerikanë): 689,052.74

Të ardhurat vjetore në dispozicion (milionë dollarë amerikanë): 392,401.03

Shpenzimet e konsumatorëve për ushqim (milionë dollarë amerikanë): 38,480.66

Përdorues Interneti ('000): 14,854.71

Regjistrime të reja të veturave të udhëtarëve ('000): 385.20

Të ardhura nga turizmi (milionë dollarë amerikanë): 14,484

(Kosova Sot)

1 orë e 27 minuta më parë
10/12/18