Të dhëna rreth Danmarkës - OK KIDS - Kosova Sot
Të dhëna rreth Danmarkës

Të dhëna rreth Danmarkës

Sipërfaqja: 43.075 km2

Numri i banorëve: 5.534.000
Numri i banorëve 65 vjeç e më të vjetër (të gjitha të dhënat janë për vitin 2010): 903.000
Densiteti i popullsisë (njerëz për km katrorë): 130.24
Kryeqyteti: Kopenhaga
Gjuha zyrtare: danishtja
GDP (në milionë dollarë ndërkombëtarë): 207.400.17
Rritja reale e GDP-së: 0.92%
Rritja e inflacionit: 2.02%
Të ardhurat vjetore bruto (në milionë dollarë amerikanë): 278.989.48
Shpenzimet e konsumatorëve (në milionë dollarë amerikanë): 166.145.83
Shpenzimet e konsumatorëve në ushqim (në milionë dollarë amerikanë): 17.007.3
Përdoruesit e internetit: 4.885.000
Të ardhurat nga turizmi (në milionë dollarë amerikanë): 5.667

(Kosova Sot)

1 orë e 37 minuta më parë
12/12/18