Demokracia një teori e ndërtuar

Demokracia një teori e ndërtuar
  • 16 maj 2019 - 09:09

Pothuajse të gjithë njerëzit kanë dashur të janë në një demokraci dhe ne kemi thënë se t ë qenur në demokracia është sistemi më i mirë politik per qytetarin.
Sigurisht çdo gjë është relative dhe në qoftë se ne krahasoim një demokraci me një diktaturë do të jetë një demokraci ku mund të jenë më të jet ë dëmshme dhe e kufizuar me vullnetin te lirë dhe lirinë . Kjo nuk do të thotë se demokracia në vetvete është e mirë për njerëzit. Dhe ajo gjithashtu nuk përjashton se demokracia në vetvete është ende një sistem për shkak të shtypjes së njerëzimit.

Në librin – Fundi i gjithë të këqijave – nga filozofi Jeremy Locke në mënyrë të qartë shpjegoi se si demokracia është një sistem që vullneti i lirë dhe liria e njerëzve për të bërë zgjedhjet e tyre të shtypur dhe shkatërruar dhe në këtë mënyrë është një sistem imorale Iishtetit dhe shoqërisë, njeriu ka një pikë? Të gjykojë për veten tuaj.

Demokracia është një teori e ndërtuar, jo një e vërtetë moral. Kjo është një nocion i së keqes. Ajo u krijua për të imituar lirinë,e tjerve.
Ligji i mban njerëzit ende në kthetrat e saj, si gjithmonë në histori, duke përsëritur modelin e tiranisë duke reinvenestuar gënjeshtra për të fshehur të njëjtën skllavëri ne shoqërinë moderne.

Demokracia në fjala ë shtë bërë skllevër të pronarëve të këtyre skllevërve. Mësimet që demokracitë më të mëdha në botë na mësojë, të jemë që të gjithë në liri dhe një zë. Demokracia na mësonë se demokracitë janë forma më të mirë të qeverisjes. Arsyeja është që demokracia jep njerëzve të zakonshëm një për ta thë fjalen e tyre të lirë pa u cenuar e derjta e tyre jetësore dhe bindja politike. Ndryshe nga mbretërit, diktatorët dhe komunistët, demokracia jep shumicanë e njerëzve me ndikim në punët e fqinjëve të tyreduke mos e keqtrajtuar atë asnjë menyr.

Në vend të kësaj demokracitë japë të gjithëve mundësinë për të bërë jo rob po
për ta bërë atë të njejtë me atë që është në udhheqje të shtetit.
Kultura demokratike na mëson që ligji na qeveris e jo njerzit e sistemit politikë.Ajo na mëson se ligjet që janë bërë nga shumica, janë moralisht e drejtëdhe duhet te respektohen nga të gjith dhe ligj, e çdo kërkesë, çdo dënimi moralisht si kryhet nga shumica.

Keqpërdorimin e demokracisë si republikat demokratike dhe shumicë të kualifikuar janë të ndryshme. Çdo ligj që mund të miratohet nga një shumicë përfaqësuese, shumicë të cilësuar apo ndonjë grup tjetër, për këtë arsye, është moralisht e drejtë dhe e ligjshme dhe duhet të respektohet nag tëgjith.Gjithmonë një liri dhe është gjithmonë e pamoralshme, pa marrë parasysh sa shumë njerëz janë për të ose kundër tij.

I keq nuk kërkon të dominojë njerëzit, për të bërë zgjedhjet e tyre, vullnetin e lirë, lirinë dhe të shkatërrojnë vetëbesimin e tyre. Nuk ka asnjë moral në ligj. Doktrina demokratike thotë se sa më parë në mënyrë të ligjshme që kjo mos të dëmtojë asnjë nga
vota të mjaftueshme për ligjin, atëherë kjo është e mirë dhe e arsyeshme për
të krijuar një grup të njerëzve. Pse të shkatërrohet liria ku do të jetë e pranueshme vetëm për shkak se dikush tjetër thotë kështu? Është e keqe dhe e pajustifikuar dhe e papritur nga shumë njerëz e duan atë.

(Kosova Sot Online)