Shteti i Kosovës shfaq të gjitha ngjyrimet e karakterit njerëzor

Shteti i Kosovës shfaq të gjitha ngjyrimet e karakterit njerëzor
  • 14 qershor 2019 - 20:27

Në qoftë se filozofët nuk bëhen mbretër,apo ata që quhen mbretër nuk behen filozofë të vërtë,në qoftë se pushteti politik dhe filozofia nuk bëhen një ,nuk do të ketë fund për mjerimin….

Pytjet se çfarë i karakterizon format e padrejta apo të paplotësuara të shtetit,ngrihen në pjesët e mëpasme të shtetit dhe lidhur me çdo formë sheti që analizohet.përshkruhet lloji përkatës i përsonalitetit.Sistematika mbështetet në mësimet e Sokratit mbi tri pjesët e shtetit dhe të shpirtit.Problemi është se çfarë ndodh kur arsyeja ose maturia nuk janë më forca lëvizëse.

Në fillim përshkruhet,timokratia,parimi qeverisës i së cilës është ndershmëria,,tim –nder,,.Më poshtë vjen oligarkia.Megjithëse ,, oligarki,, do të thotë zotërim i pakicës,, obligoi-pak,,,fjala këtu cilson,një formë shteti,,që është bazuar nnjë vlersim të pasurisë.Në këtë formë të shtetit parimi i qeverisjes është lakmia tek disa qeveritar të Kosovës,më sakt lakmi për përfitime, merita deh pasuri.

Forma e tretë e qeverisjes është demokracia, qëdo të thotë qeverisje popullore,, demos-popull,, ose qeverisje nga shumica. Ky është një variant ekstrem i kësaj forme për të cilën ben fjal filozofia e demokracis.Sipas shum mendimet të teoricientëvenjë shtet që nuk drejtohet as nga arsyeja ,as nga motivi i ndershmërisë deh as nga fuqia e paras.Figura që del është një shoqëri ku kërkesat e qytetarëve për liri është aq e madhe saqë minon plotësisht qeverisjen e shoqeris-anarki.Më në fund,kemi më të keqen e të gjitha shteteve –tiraninë,që qeveriset nga pushtetarët,nga lakmia e tyre e shfrenuar e sundimtrëve,nga idet të gabuara dhe të pafuqi.

Përshkrimi i këtyre formave të ndryshme të padrejta të shtetit dhe llojete personaliteteve në Kosovë,dhe kalimin nga njëri te tjetri,përmbajnë analiza që përfshijnë marrëdheënie e situata të kohës sonë po aq të goditura sa dhe marrëdhëniet dhe situaten sukur në Athinën e vjeterë.
Në përshkrimin e kësaj demokracie shihet një vizion i pamjës së një shoqërie që në sot do ta quanim liberale,, ashtu si një qellim i larmishëm me shumë ngjyra.

Sheteti i kosovës shfaq të gjitha ngjyrimet e karakterit njerzor.raportet e shtetasve me autoritet janë të çliruara nga detyrat, ndalimin dhe kufizimet,qe ata i bëjnë.Në këtë shtet,kushtet që të funksionojnë ,shteti nuk kuptohen dhe as qe respektohet. Asnjë nuk shqetësohet se çfarë ka bërë më parë një njeri që i futet politikes,,Ata i mbulojnë me nder e lavdata ,vetem sespe si thotë se e do populli.

Në një shtet të tillë siq është kosova disa politikan,ju jap munëdsi dhe raste për mashtrimet e padenuara dhe hedhja e dyshimit mbi ata që protestoj apo flasin rreth tyre të keqperdorimeve .Ku krijohen kështu mundësitë për një udhëheqje të popullit me pushtet të madh si ai të behet i pa pelqyar për qytetarin.

Në qoftë se filozofët nuk bëhen mbretër,apo ata që quhen mbretër nuk behen filozofë të vërttë,në qoftë se pushteti politik dhe filozofia nuk bëhen një ,nuk do të ketë fund për mjerimin.

(Kosova Sot Online)