Hulumtimi mund të zvogëlon agjendën e politikave në Kosovë

Hulumtimi mund të zvogëlon agjendën e politikave në Kosovë
Hulumtimi mund të zvogëlon agjendën e politikave në Kosovë

Ali Hertica

  • 17 tetor 2019 - 15:06

Agjenda e politikave e pothuajse të gjithë organeve të politikave është e mbingarkuar ose kërcënon të mbingarkohet. Qeveria (pjesërisht për shkak të qëndrimit të vetë qeverisë) shihet si pronari i problemit të shumë problemeve sociale. Qeveria tani po e realizon gjithashtu këtë dhe po përpiqet të mbajë disa probleme në zgjidhje duke i zhvendosur pjesërisht ato tek qytetarët (shoqëria pjesëmarrëse).

Hulumtimi i politikave mund të ndihmojë për të gjetur mënyra për të zvogëluar presionin në agjendën e politikave. Së pari, duke parandaluar problemet e reja sociale që të mos rëndojnë në mënyrë të panevojshme axhendën e politikave, për shembull nëse hulumtimet tregojnë se problemi duket ndryshe nga sa pritej ose që qeveria vështirë se mund të bëjë asgjë në lidhje me të në një kuptim simbolik. Së dyti, duke shqyrtuar nëse disa çështje mund të hiqen nga agjenda e politikave, për shembull sepse ato janë kapërcyer nga një shoqëri e ndryshuar ose sepse ndërhyrjet e caktuara qeveritare mirëmbahen vetëm sepse disa palë të interesuara u kushtojnë rëndësi të madhe atyre ndërsa efektet sociale janë të kufizuara ose madje edhe negativ.

Në rastin e një problemi të ri shoqëror ose të rishfaqur, është e rëndësishme të konstatoni se çfarë përfaqëson saktësisht problemi dhe nga vjen, pse qeveria duhet të përqëndrohet në këtë, çfarë mund të bëjë qeveria në lidhje me të dhe veçanërisht atë që qeveria nuk mund të bëjë. mund të bëjë. Sigurisht, politikanët vendosin përfundimisht se si do t'i përgjigjet qeveria, por gjithashtu mund t'i ndihmojë politikanët të vendosin përparësitë e tyre bazuar në konsideratat racionale. Me këtë, mund të arrihet që disa probleme sociale të mos përfundojnë në axhendën e politikave, ose aspak me peshën e tyre të plotë.

Në rastin e problemeve sociale për të cilat qeveria ka treguar vëmendjen e nevojshme, është e dobishme të ekzaminoni se çfarë është arritur deri më tani, si mund të ulet roli i qeverisë, në çfarë mase ekziston politika e vjetëruar, sa burokraci e panevojshme mund të pastrohen, dhe ku ka mundësi për shtrëngime që shkaktojnë pak dëme sociale. Ushtrime të tilla racionale mund të çojnë në krijimin e hapësirës financiare, e cila nga ana tjetër mund të jetë e rëndësishme për të zgjidhur problemet e tjera.

Kur përcaktoni axhendën e politikave, është thelbësore të merret parasysh se si qytetarët, bizneset, zbatuesit dhe aktorët e tjerë të tjerë e shikojnë problemin, çfarë presin nga qeveria dhe çfarë mund t'i lihet vetes. Politika e cila nuk është e drejtuar për këtë ka një shans të mirë për të dështuar.

Bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet studiuesve të politikave dhe hartuesve të politikave mund të kontribuojë në vendosjen në kohë të hulumtimit të politikave, duke rritur kështu mundësinë që agjenda e politikave të mbushet me çështje që dëshmojnë se kanë një rëndësi reale për shoqërinë.

Pasi të jetë marrë një vendim për të prezantuar masa të reja dhe / ose politika më të mira, është e rëndësishme të sigurohet që këto masa të trajtojnë problemin (politika simbolike kushton vetëm kostot në një kuptim racional,që nga kostot e minimizuara sigurojnë një ulje të konsiderueshme të problemit shoqëror, ato janë të realizueshme dhe të pranueshme për palë të ndryshme të përfshira, dhe se ato janë mjaft fleksibël për të qenë në gjendje t'i rregullojnë ato shpejt në rrugë nëse kjo dëshmon se është e dëshirueshme ose e nevojshme.

Duhet të merren parasysh Kosovës i duhën  objektivat e duhura të politikave që adresojnë problemin dhe që mund të operacionalizohen në masa efektive duke i besuar ekzekutivit në krye me Albin Kurtin. Konsideratë duhet t'i kushtohet teorisë së politikave që lidh në mënyrë efektive masat e politikës me objektivat e politikës nga njëra anë, dhe zbatimin e masave nga ana tjetër, dhe që tregon se efektet anësore të kundërta mund të parandalohen ose zgjidhen përmes politikave shoqëruese. Për këtë qëllim, kërkimi i politikave në formën e vlerësimit ex ante është i domosdoshëm.

Politika tregon se shumë procedura dhe metoda janë zhvilluar në fushën e vlerësimit ex ante, një më i ndërlikuar se një tjetër, me qasjen përfundimtare komplekse, i cili kryesisht ka për qëllim të zvogëlojë kostot e pajtueshmërisë për biznesin.

Për më tepër, në traditën e shkencës mjekësore, shpesh kërkohen politika të bazuara në prova .Kjo kërkon modele kërkimore që janë të vështira apo edhe të pamundura për tu zbatuar për masat e politikave. Por kjo nuk është në të vërtetë e nevojshme. Për vlerësimin e mëparshëm, vlen para së gjithash që udhëzimet (globale) tregohen kur ka zgjidhje premtuese dhe, veçanërisht, udhëzime ku ato zgjidhje ka shumë të ngjarë të mos gjenden. Drejtime të tilla gjithashtu mund të nxirren në dritë përmes modeleve në kërkim.

(Kosova Sot Online)