Populli dhe e vërteta politike iluzion i rrezikshëm

Populli dhe e vërteta politike iluzion i rrezikshëm
Populli dhe e vërteta politike iluzion i rrezikshëm

Ali Hertica

  • 12 nëntor 2019 - 18:37

Populli dhe e vërteta politike. Problemi është se as nuk ekzistojnë në demokraci. Thirrja "zgjedhësi ka gjithmonë të drejtë" është më tepër një arsye për politikanët të marrin të drejtën e tyre. Më së shumti, rezultatet e kutive të votimit sugjerojnë një prirje globale, por gjithmonë ka vend për paragjykime të pjesshme në "vullnetin popullor". Barazia politike lind vetëm në bashkëveprimin midis votës popullore dhe kthesës që përfaqësuesit e njerëzve i japin asaj (mendoni për shprehje të tilla si: 'votuesi ka folur, tani është politikë' ose 'zgjedhjet e humbura, formacioni fitoi') .

"Votuesi ka gjithmonë të drejtë" është pra një deklaratë tipike populiste. Populistët besojnë se njerëzit mishërojnë të vërtetën politike. Elita administrative është e huaj për njerëzit, me përkufizim është e gabuar dhe gjithçka po shkon keq.

Një nga bekimet e përziera të populizmit është se u bën të qartë demokratëve se çfarë nuk është demokracia. Demokracia nuk përkon me sundimin e njerëzve ose me vullnetin dhe të drejtën e mazhorancës. Gjëja konfuze është që populistët, në vend që të shpallen kundërshtarë të tij, i marrin idetë klasike demokratike jashtëzakonisht serioze. Ata janë demokratë radikalë që mbajnë lart kuptimin e mirëfilltë, origjinal të fjalës demokraci: qeveria e popullit, nga njerëzit, për njerëzit. Një formulë klasike që në vitet gjashtëdhjetë dhe shtatëdhjetë u përqafua plotësisht nga e majta (dhe akoma nga Obama!), Por në ditët e sotme është veçanërisht e popullarizuar me të djathtën populiste.

Por një "qeveri nga populli" është në rastin më të mirë një formulë naiv incantimi dhe në rastin më të keq një iluzion i rrezikshëm. Idealet klasike si ajo e sovranitetit popullor, vetëqeverisja ose pushteti popullor fshehin lehtësisht se pushteti gjithmonë ushtrohet nga një elitë e përfaqësuesve të popullit. Demokratizimi në kuptimin e mirëfilltë çon në rrafshim, sundim të tiranisë së mesme dhe të mazhorancës. Thelbi i rrezikut dhe i iluzionit është se njerëzit përpiqen për unitet, për një identitet politik dhe kulturor midis sundimtarëve dhe sundimtarëve, në traditën autoritare të mendimtarëve si Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau dhe Carl Schmitt. Populistët supozojnë se hendeku midis qytetarëve dhe qeverisë mund dhe duhet të eliminohet. Në parim, ata nuk besojnë në përfaqësimin e njerëzve - përveç, natyrisht, të tyre. Por demokracia moderne është e mundur vetëm përmes hirit të përfaqësimit dhe ndarjes politike të punës. Përfaqësimi krijon një distancë të caktuar ndërmjet përfaqësuesve dhe njerëzve që mundëson bisedë prodhuese dhe bashkëveprim midis të dyve, me të vërtetën politike gjithnjë në mes. Në një demokraci pluraliste, sovraniteti popullor në parim është i ndarë në fuqi dhe homologë që e mbajnë njëri-tjetrin në ekuilibër, pa njërën prej tyre të përcaktohet si thelbi ose origjina më e thellë e të gjithë të tjerëve. Fuqia politike, nga ana tjetër, buron nga në gropën midis përfaqësuesve dhe të përfaqësuarve, siç thotë filozofi i Groningen, Frank Ankersmit.

Kjo ndarje e sovranitetit ndodh jo vetëm në rrafshin horizontale, në formën e trias politica (ndarja midis pushteteve legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore), të ndarjeve si ajo midis kishës dhe shtetit ose shtetit dhe tregut, apo të tradicionale shpërndarja e majtë. Për më tepër, demokracia gjithmonë ka një dimension vertikal, në të cilin dallimi funksional dhe ndërveprimi midis krye dhe bazës, midis elitës së profesionistëve politikë dhe audiencës së madhe elektorale, është thelbësore. Gjithashtu në këtë dimension vertikal ("hendeku" famëkeq) ka ndarje të pushtetit.

(Kosova Sot Online)