Ekonomia është më shumë sesa ekonomi neoklasike në zgjidhjen e ekuacioneve

Ekonomia është më shumë sesa ekonomi neoklasike në zgjidhjen e ekuacioneve
Ekonomia është më shumë sesa ekonomi neoklasike në zgjidhjen e ekuacioneve

Ali Hertica

  • 18 nëntor 2019 - 10:58

Ekonominë klasike politike të Adam Smith dhe David Ricardo, kritikën radikale të kapitalizmit të zhvilluar nga Karl Marx, shkolla mbizotëruese neoklasike, "revolucioni Keynesian" dhe analiza e fuqisë dhe institucioneve të lidhura me ekonomistë si Thorstein Veblen.

Pasi të jeni prezantuar në këto baza, ju do të keni zgjedhjen e studimit të një larmi lëndësh, duke përfshirë tema të tilla si pabarazia, zhvillimi, historia e kapitalizmit, tensioni midis rritjes ekonomike dhe qëndrueshmërisë ekologjike, cikleve ekonomike, neoliberalizmit dhe rolit të financat në ekonomi

Ekonomia politike më sfidon të jem kritike dhe të kaloj mënyra të thjeshta ose propagandistike për të parë botën. Ekonomia politike është thelbësore për mënyrën se si ne organizojmë jetën tonë dhe sigurojmë nevojat tona themelore (dhe më komplekse). Ajo bën një ndryshim praktik në jetën e njerëzve. Ekonomia politike kujdeset për pyetjet ose klasën që shpesh nuk i dëgjojmë në jetën tonë të përditshme. Mos lejoni askënd t'ju thotë se jetojmë në një shoqëri pa klasa! .Ekonomia është më shumë sesa ekonomi neoklasike. Ekonomia nuk ka të bëjë vetëm me matematikën, ajo ka të bëjë edhe me historinë ekonomike dhe historinë e mendimit ekonomik. PE mëson pluralizmin ose qasjet në krahasim me Ekonominë dhe Biznesin që mëson të vërtetën ekonomike. Për të mësuar mbi pabarazitë, vendin e tregjeve financiare, avantazhet dhe disavantazhet e tregtisë së lirë, globalizimin dhe zhvillimin ekonomik, ekonomia rrjedhë nuk është e mjaftueshme. Nëse mendoni se ekonomia është një shkencë sociale, atëherë duhet të studioni PE.

Ekonomia politike ju jep mjetet për të kuptuar çështjet me të cilat përballet bota dhe ju lejon të përqendroheni - dhe prisheni - ato çështje në përbërësit e tyre të rëndësishëm. Shtë një nga gjërat më të mira që mund të bëni për aftësitë dhe njohuritë tuaja analitike.

Nuk është e vështirë të shihet ekonomia si baza kritike mbi të cilën ndërtohet e gjithë jeta shoqërore dhe politike, dhe nëse po, ne meritojmë një kuptim më të mirë, më kritik sesa ai i ofruar nga qasjet “kryesore”, të cilat me sukses po dështojnë një shumicë e njerëzve në me qëllim të një pakice. - Matthew, kandidat për doktoraturë.PE gjithashtu ka një prani aktive në kampus .

Ekonomia është gjuha e qeverisë,duke punuar si këshilltar politik, kuptova se duhej të kuptoja ekonominë. Por nuk  është mënyra më e mirë për ta bërë atë  të kaloja dy vjet në zgjidhjen e ekuacioneve dhe pa  zhvillim dhe programi i ekonomisë politike të një qasje të fortë konceptuale për ekonominë, duke integruar njohuritë nga disiplinat e tjera .

Departamentet tradicionale të shkencës politike dhe ekonomisë përpiqen të modelojnë çfarë është. Departamenti i Ekonomisë Politike, Ky departament tërheq talent (si profesorë ashtu edhe studentë) nga e gjithë bota. Ky është një nga departamentet e pakta në planet, ku akoma mund të studioni shkencën politike, ekonominë dhe filozofinë morale së bashku si një disiplinë.

Të diplomuarit e Ekonomisë Politike kanë vazhduar të zënë një gamë të gjerë pozicionesh në profesione dhe industri të ndryshme. Nga ekonomistë akademikë, intelektualë të shquar publik dhe gazetarë kryesorë financiarë, deri tek politikanë, organizatorë të sindikatave, njerëz të biznesit, aktivistë, shërbyes publik dhe avokatë.

(Kosova Sot Online)