Si konstituohet Kuvendi dhe kur zgjedhet Qeveria!

Si konstituohet Kuvendi dhe kur zgjedhet Qeveria!
  • 30 nëntor 2019 - 18:58

Konstituimi i Kuvendit te Kosoves behet ne mbledhjen konstituive te Kuvendit. Sipas nenit 66, parag.

3, mbledhje konstituive behet me thirrjen e seances se pare te Kuvendit nga Presidenti i Republikes. Kete e bene Presidenti mbrenda afatit me se gjati 30 ditesh. Pas konstituimit te Kuvendit zgjedhet organet e Kuvendit. Sipas nenit 67, para.

2., Kryetari i Kuvendut propozohet nga grupi parlamentar me i madh dhe zgjedhjet me shumicen e votave. Sipas para.3 te nenit te njejte, tre nenkryetare perfaqesojne tri grupet me te medha parlamentare dhe zgjidhen me shumicen e votave., ndersa sipas parag. 4, dy nenkryetare perfaqesojne komunitetet qe nuk jane shumice dhe zgjidhen nga fepitetet me shumicecte votave. Nhe edhte nga kokuniteti serb dhe nje nga komunitetet tjera. Pas ketyre zgjedhjeve, Presidenti i propozon Kuvendit kandidatin per Kryeminister.

Sipas nenit 95, parag.1,2,3,4,5 dhe 6, Kabdidati propozohet nga Presidenti pas konsulltimeve qe zgjatin 15 dite, ndoshta edhe ne shume. Kandidati per Kryeminister i ka 15 dite afat per te u votuar ne Kuvend. Nese nuk votohet duke i marr shumicen e votave, Presidenti i Republikes se Kosoves, brenda afatit prej 10 ditesh emeron kandidatin tjeter per Kryeminister. Votimi behet brenda 10 ditesh. Nese nuk i merre shumicen e votave as ne kete radhe, atehere Presidenti i Kosoves i shpall zgjedhjet te cilaf duhet te mbahen brenda 40 diteve.

(Kosova Sot Online)