Dëshmia e këtyre politikanëve është pasurimi brenda natës

Dëshmia e këtyre politikanëve  është pasurimi brenda natës
Dëshmia e këtyre politikanëve  është pasurimi brenda natës

Ali Hertica

  • 04 dhjetor 2019 - 11:01

Kosova  nuk e merr korrupsionin mjaft seriozisht,dhe kjo është shumë e dëmshme,mos besimi i qytetarëve në qeveri dhe sundimi i ligjit po bie dhe  sistemi demokratik i dobësuar është  pak i aftë të luftojë korrupsionin. Jo vetëm qytetarët por edhe  të gjitha institucionet e shetit kanë nevojë për një klimë të qëndrueshme sociale për të operuar dhe për të bërë investime që sjellin punësim dhe prosperitetnëshoqërin demokratike të Kosovës.

Pra, ka  shumë arsye shumë të mira  që shteti të jetë i shtrir në rrafshin sociale dhe ekonomike për vendosjen e integritetit dhe luftës kundër korrupsionit të lartë në institucionet dhe shoqërin Kosovare ,duke mos patur asnjë lloj ndeshkimi nga gjyqësori dhe  shteti ligjor.

Fenomenet që mundësojnë korrupsionin dhe mashtrimin, siç janë  në Kosovë ku konfliktet e interesit dhe shpërndarje e padrejtë e pushtetit, minojnë demokracinë dhe besimin e qytetarëve në sunduesit dhe rendin ligjor.

Për më tepër, korrupsioni dhe mashtrimi janë shkelës të solidaritetit dhe intitucionet e shetit  së basku  me qytetarët ku janë më pak të prirur të angazhohen para shoqërisë dhe t'i kthejnë shpinën politikës,ose ata votojnë për partitë populiste që flasin në mënyrë kritike për demokracinë dhe sundimin e ligjit. Korrupsioni kërcënon procesin demokratik në Kosovë dhe gjith vendet e një shoqërie demokratike me një shkallë të lartë të shkollimit.

Një kompani e bëri gjithçka në fuqinë e saj për të marrë të drejtat e koncesionit për shfrytëzimin e rezervave të pasurinë  e shtetit duke u thirr në  demokraci  dhe zhvillimin dhe të  zvogloi  pa punësisë  që është ekstreme në Kosovë nga , zyrtarët qeveritarë dhe anëtarët e parlamentit të Shtetit ,ku thellohet i gjith sistemi poltik në Korrupsion.

Dëshmia e ketyre polteikanve  është pasurimi brenda natës , ku kanë  marrë në mënyrë të paligjshme dhe siguroin një fushatë të suksesshme publicitare për të ekspozuar këtë rast korrupsioni kinse po luftohet kjo dukri e cila po e demton rrenjësishtë shoqërin Kosovare..

Politikanët dhe zyrtarët e korruptuar janë fatkeqësia që vendi po përgatitë të zgjedhe qeverinë e re  pas zgjedhjeve  e cili tregoi se ajo dëshironte të pajtohej me kushtetutën dhe nuk aspiron një shtet të till të korruptuar se do të luftohet me të gjithë mekanizmin institucional.

Në mesin e liderve poltikë  të dyshuar për korrupsion dhe të akuzuar që prao me ato dosje kriminale do garoin për të parin e shtetit  Korrupsioni,  është mashtrimi  i politike ku shumë lider rrin mbrapa pereds së subjekteve poltike duke mbrojtur shetin dhe luftuar korrupcionin ku është mungesa e transparencës dhe në besimi i qytetarëve në shtetin kushtetues ligjor dhe demokratik. Për më tepër reflekton  si përvoja me skandale  se autoritetet   qeveritare kanë pak aftësi të vetë-pastrimit,nga kjo dukuri e shemtuar e shoqërise.

(Kosova Sot Online)