Shumë rregulla nuk janë përcaktuar në shoqërin Kosovare!

Shumë rregulla nuk janë përcaktuar në shoqërin Kosovare!
Shumë rregulla nuk janë përcaktuar në shoqërin Kosovare!

Ali Hertica

  • 27 prill 2021 - 12:00

Shkruan: Mr.Ali Hertica

Demokracia dhe rregulli i ligjit,demokracia ky kapitull fillon me një paragraf për demokracinë. Siç e dimë, ne jetojmë në Kosovënë një vend demokratik , një shtet (parlamentar),i përbër në bazën e paragrafëve në vijim politika. Ligjet dhe shteti ku njerëzit kanë bërë rregulla për të bërë të mundur jetesën së bashku. Shumë rregullat nuk janë përcaktuar askund.

Kështu që ju shpesh shtrëngoni duart me një të huaj, por ju përshëndes me një 'hi,hello ’të thjeshtë. Nëse e bëni ndryshe, ndonjëherë bëhete çuditshme nga ajo, por policia ose gjykatësi nuk ndërhyjnë.Disa rregulla konsiderohen aq të rëndësishme që të gjithë duhet t'u përmbahen atyre .Nëse shkelen rregullat, policia dhe gjykatat do të ndërhyjnë për të ndryshuar qasjen ligjore .

Shumë rregulla ende zbatohen mu nga ata që ishin hartusn të gjitha këtyre ligjeve ,nuk mund të vrisni njerëz dhe nuk mund të vidhni. Nëse shoqëria po ndryshon, rregullat e reja po shtohen, siç janë, të gjithë duhet t'i përkasin atij viti i gjashtëmbëdhjetë në shkollë, nuk ju lejohet të shkarkoni substanca toksike në ujë. Kjo përrregull e zakonshme quhen ligje.

Ligjet zbatohen brenda një vendi të caktuar, siç janështetet demokratike të EU-së dhe më gjerë. Qeveria e ardhëshe do ketë këtë fuqi, sepse mund të detyrojë qytetarët të ndëshkojnë veten e tyret’i përmbahen ligjeve. Ne flasim për autoritetin si atë kanë fuqi sa më korrekte dhe të arsyeshm që të pranohet autoriteti qeveritar gjithmonë duke përfshi fuqinë që ka duke e zbatuar atë në përpikshëmeri dhe aftësinë për njerëzit që ti dëshkoj me ligj dhe forcë.

Por një qeveri nuk mund të punojë vetëm në bazë të energjisë pa qenë autritative nga sovrani. Qeveria funksionon kryesisht sipas sjelljeve të banorëve dhe të veprojnë me përvojë të saktë dhe të arsyeshme duke u thirrur në ligj të mirfillëet për qdo shkelsë. Kështu që ata duhet mendojnë se është e drejtë që kriminelët ndëshkohen nga ligjet e para para me kushtetuten e Repuiblikës . Interesat, konfliktet, politika dhe politika,njerëzit mund të ndryshojnë nga njëri-tjetri në shumë pika por asesi për ligjin Të gjitha grupe kanë interesa të ndryshme gjat veprimit të tyre në qeversije . Sovrani dhe të tjerë dëshirojnë të shohin shumë polici për të luftuar dhe gjyqtarë që janë në luftë me krimin. Sepse grupet të caktuara të shoqëris do të janë qdo herë në luftë kriminsepse keta jan të thirrur dhe mundohen të bëjnë shtetit dhe qeverisë të pa fuqishëm kundër tyre .

Shteti jo vetëm që shpërndan para, por gjithashtu siguron që konfliktet të ndryshme të mbesin brenda kufijve dhe nuk bëhen të dhunshëm deri në atë mas .Konflikte dhe rregulla të tilla kanë një karakter politik.(Nga politika nënkuptojm, gjithçka që ka të bëjë me qeverinë, si të vijë vendimet dhe ligjet. Qeveria dhe organizatat e tjera zbatojnë një politikë për shetin dhe shteti duhet ti mbroj ato .

Do të thotë politikët dhe zbatimi duke u përpjekur për të arritur një qëllim të caktuar përmes përdorimit të sigurt dhe të shpejt duke zbatuar ligjin . Demokracia dhe diktatura ka një rol tek populla në marrjen e vendimeve ku mund të ndryshojë shumë.Në vendet e tjera, banorët mund të ndikojnë në vendime ,edhe mund të thonë të shkruajnë se qeveria po e bën gabim dhe duhet të ndryshojë veprimet pa pasur frikë nga skushë..

Atëherë nuk është diktaturë,por një demokraci e re duke fituar një besim tekë sovrani ,Banorët nuk janë subjekte vartëse, , por qytetarët, të cilët përveç detyrave, kanë edhe të drejta për të percjall qdo hap qeverinë se sa po zbaton ligjin ndaj krimit,sepse qeveria është e paguar nga sovrani për të zbatuar ligjet.

Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".