Preteni: Njerëzit pa integritet, të largohen

  • 22 mars 2019 - 14:17
Preteni: Njerëzit pa integritet, të largohen

“Ambasadori e përsëriti edhe një herë konstatimin e përgjithshëm. Kosova i ka institucionet, i ka ligjet, por Kosovës po i mungon zbatimi i ligjit. Zyrtarët që kanë përgjegjësi për zbatimin e rendit dhe ligjit janë persona pa integritet dhe me mungesë patriotizmi funksional. Faktori njeri është faktori kryesor e ai po çalon. Edhe në prononcimet e fundit të përgjegjësve institucionalë u premtuan ndryshimet ligjore.

Do të amendamentohet Ligji për Parandalimin e Konfliktit te Interesit, po i njëjti ka hyrë në fuqi vitin e kaluar. Po pse prapë të ndryshojë, cila është ekspertiza, cilat janë mangësitë? U përmend edhe ndryshimi i Ligjit për Deklarimin e Pasurisë, po çka do të fitojmë? Nuk janë problem numri i deklaruesve, por kontrolli i prejardhjes së pasurisë. Ligjet janë të mira, por zbatuesit kanë mungesë integriteti institucional. Do ta luftojmë nepotizmin. Po nepotizmi është kategori morale, ashtu siç janë klientelizmi e “izmat” e tjerë. Nuk mund të pritet nga ata që nuk e zbatojnë ligjin që t’i zbatojnë vlerat e tjera që kanë të bëjnë me etikën, moralin,integritetin,transparencën dhe llogaridhënien.

Njerëzit me integritet nuk korruptohen. Presioni i publikut duhet orientuar drejt largimit nga skena të zyrtarëve pa integritet. Kur këta të tanishmit flasin për luftë kundër korrupsionit, me keqardhje, është njësoj si kur “ prostitutat flasin për moral”, u shpreh aktivisti i shoqërisë civile, Hasan Preteni.

(Kosova Sot)