Bordi i AKP-së miratoi shpërndarje të fondeve për punëtorët dhe kreditorët e 14 ndërmarrjeve shoqërore

  • G.G /
  • 07 October 2021 - 15:24
Bordi i AKP-së miratoi shpërndarje të fondeve për punëtorët dhe kreditorët e 14 ndërmarrjeve shoqërore

KOMUNIKATË PËR MEDIA

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së


Bordi i AKP-së miratoi shpërndarje të fondeve për punëtorët dhe kreditorët e 14 ndërmarrjeve shoqërore


Prishtinë – Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e radhës ku diskutoi dhe mori vendime të rëndësishme për procesin e privatizimit dhe të likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore në përputhje me mandatin e vet ligjor.

Gjatë kësaj mbledhje, zëvendës drejtori i AKP-së, z.Avni Jashari njëzëri u emërua Zëvendësues i Drejtorit Menaxhues të AKP-së. Ndërkaq Bordi vendosi inicimin e procedurës së rekrutimit për pozitën e Drejtorit Menaxhues sipas Ligjit për Zyrtarët Publik.

Bordi gjatë këtij takimi diskutoi dhe e miratoi buxhetin e Agjencisë për vitin e ardhshëm 2022, me kursime në paga dhe mëditje sipas vendimit që mori në mbledhjen e shkuar për shkurtim të pagave dhe mëditjeve në masën 30 për qind për të gjithë të punësuarit e AKP-së.

Bordi shqyrtoi dhe miratoi shpërndarje të pjesshme të fondeve për kreditorët e nëntë ndërmarrjeve shoqërore në vijim: Përparimi - Mitrovicë, KBI Agrokultura - Gjilan, pastaj për NSH Eximkos - Prishtinë, NSH Tregu - Prishtinë, NSH Ringov- Pejë, NSH Dardania - Prizren, NSH Talinovci - Ferizaj, NSH 9 Nëntori – Pejë dhe NSH Prizren Trans – Prizren. Shuma totale e fondeve për shpërndarje është 1 milion e 168 mijë euro. Ndërkaq miratoi listat përfundimtare të punëtorëve që i plotësojnë kushtet ligjore për të përfituar nga pjesa 20 % e të ardhurave nga shitja, transferimi ose likuidimi për ndërmarrjet shoqërore: Radio Televizioni Prishtina – Prishtinë, Banka e Lubjanës – Prishtinë, Lidhja e vozitësve – Prizren, për KB Bistrica - Drenoc-Pejë, pastaj për NSH Kabllar NJP – Prishtinë dhe për NSH Teuta Bare - Mitrovicë. Për këto ndërmarrje (përveç për KB Bistrica-Drenoc-Pejë, e cila nuk ka punëtorë në listë) u miratuan edhe shpërndarjet e pjesshme nga 20 % i të ardhurave nga shitja, transferimi ose likuidimi i aseteve të tyre bazuar në listat e punëtorëve legjitim.

(Kosova Sot Online)