Del një propozim pesë pikësh për ndaljen e grevës në Kosovë

  • G.G /
  • 08 September 2022 - 12:27
Del një propozim pesë pikësh për ndaljen e grevës në Kosovë

Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, ka propozuar një formë për ndërprerjen e grevës.

Pika e parë, sipas Rukiqit, është që BSPK të thërras takimin e Këshillit Ekonomik Social me tri palë që janë pjesë e Këshillit: Punëdhënësi, punëtori dhe qeveria.

Pika e dytë, Rukiqi thotë se është negocimi dhe diskutimi për kushtet e ndërprerjes së grevës në Këshillin Ekonomik Social.

Ndërkaq si pikë e tretë radhitet nevoja që organizatat vendore dhe ndërkombëtare të jenë pjesë e diskutimit.

Pika e katërt është “marrëveshja e negociuar në KES dërgohet për aprovim në Qeveri dhe vendimet implementohen në afatin më të shpejtë të mundshëm”.

Ndërsa Rukiqi thotë se marrëveshja mund të duket kështu: 50 euro shtesë deri në dhjetor, 100 euro deri në mars, ndërsa më pas të hyjë në fuqi projektligj për pagat dhe “korigjim të pagave në baza v

jetore, të indeksuara sipas normës vjetore të inflacionit”.

Postimi i plotë:               

Propozim per formen dhe specifikat e nderprerjes te greves

Nuk ka nevoje qe te ritheksohet demi i pariparueshem, nga greva ne arsim. Tani eshte koha per kompromis. Ne vijim po e paraqes nje udhezues qe do te lehtesonte uljen e paleve ne tavoline, per te gjetur nje zgjidhje me kompromis:

1. BSPK therret takimin e Keshillit Ekonomik Social me tri palet qe jane pjese e Keshillit: Punedhenesit, Punetorer dhe Qeveria, perkatesisht ministrite qe e perfaqesojne Qeverine ne kete Keshill, perfshire Ministrine e Financave. Keshilli Ekonomik Social, ne baze te legjislacionit be fuqi, eshte trup i dizajnuar per dialog social dhe ka fuqine e dhenies te rekomandimeve per vendimmarrje ne Qeveri, per çdo çeshtje qe prek relacionet/ punedhenes, punetore dhe Qeveri;

2. Negocimi dhe diskutimi per kushtet e nderprerjes te greves ne Keshillin Ekonomik Social, e kenaq kushtin dhe kerkesen e Kryeministrit, per te dialoguar vetem me BSPK-ne dhe jo me shoqata sindikale sektoriale dhe ne anene tjeter e kenaq kushtin e sindikatave, per takim permbajtesor me Qeverine, per te negociuar, kushtet e nderprerjes te greves.

3. Per te siguruar transparence, neutralitet dhe profesionalizem, ne diskutimin trepalesh, per nderprerjen e greves, Keshilli Ekonomik Social, mund te ftoj per asistence, organizata vendore dhe nderkombetare qe e kane perkrahur punen e Keshillit, para se gjithash, fondacionin gjerman FES dhe Organizaten Nderkombetare te Punes – ILO.

4. Marreveshja e negociuar ne KES, dergohet per aprovim ne Qeveri dhe vendimet implementohen ne afatin me te shpejte te mundshem.

5. Sipas meje marreveshja mund te duket keshtu

– 50 euro shtese deri ne Dhjetor:

– 100 euro shtese janari deri ne Mars (te buxhetuara ne buxhetin e vitit 2022)

– Ne Mars duhet te hyj ne fuqi Ligji i Pagave.

– Korigjim te pagave ne baza vjetore, te indeksuara sipas normes vjetore te inflacionit.

(Kosova Sot Online)