Anketë nga veriu i Kosovës: Serbët janë të gatshëm për protesta kundër targave

  • E.K /
  • 25 October 2022 - 14:15
Anketë nga veriu i Kosovës: Serbët janë të gatshëm për protesta kundër targave

Organizata joqeveritare “Human Center Mitrovica” nga Mitrovica Veriore ka organizuar një anketë në të cilën janë përfshirë 150 të anketuar në veri të Mitrovicës. Qëllimi i anketës, rezultatet e së cilës janë prezantuar sot, ka qenë të marrë përgjigje në pyetjet se çfarë është  frika e komunitetit serb në Kosovë është dhe si do të reagojnë serbët në rast sekuestrimi të veturës pas afatit për riregjistrim në targa RKS.

Organizata e cila prezantoi rezultatet e hulumtimit, thotë se ai u krye pa donatorë dhe pa ndihmën e askujt financiar, por se ishte e rëndësishme që organizata të përcjellë te publiku qëndrimin e serbëve para përfundimit të afati i fundit për riregjistrimin e automjeteve nga targat serbe në targa “RKS”.

“Afro dy të tretat e të anketuarve kanë theksuar se janë të gatshëm të marrin pjesë në protesta dhe mosbindje civile nëse automjetet e tyre konfiskohen nga policia e Kosovës. Në dokumentin e Qeverisë së Kosovës thuhet se automjetet që nuk janë të ri-regjistruara në ‘RKS’ ‘ Do t’ju konfiskohen targat, që është në kundërshtim me çdo të drejtë pronësore, sepse askush nuk mund t’jua marrë veturën. Duhet të merrni 500, 1000, 10,000 vetura, kjo është e pamundur”, thotë Petroniq.

Në anketën e prezantuar sot, rreth 77 për qind e të anketuarve besojnë se policia e Kosovës do t’ua konfiskojë veturën nëse nuk e riregjistron deri më 31 tetor, ndërsa 23 për qind janë pjesërisht të sigurt se automjeti do t’u konfiskohet.

Në pyetjen se cila do të ishte reagimi i mundshëm në rast të konfiskimit të automjetit, 45 për qind e qytetarëve thanë se do të merrnin pjesë në protesta, 23 për qind thanë se do të merrnin pjesë në mosbindje civile, 17 për qind thanë se nuk do të bënin asgjë dhe 15 për qind e tyre kanë thënë se në rast konfiskimi do të largohen nga Kosova.

Petroniq thekson se hulumtimi, përveç se si do të reagojë popullata në periudhën e ardhshme, ka trajtuar edhe atë se cila është frika e qytetarëve.

“Hulumtimi tregoi se frika është shumë e madhe dhe se njerëzit janë të frikësuar. Të gjithë aktorët e dialogut dhe mbi të gjitha komuniteti ndërkombëtar duhet të japin kontributin e tyre për të reduktuar frikën e popullatës, sepse nëse e gjithë situata nuk zgjidhet në mënyrë të arsyeshme, mund të kemi pasoja katastrofike”, thotë Petronić.

Kur bëhet fjalë për praninë e pjesëtarëve të njësisë speciale së Policisë së Kosovës në veri të Mitrovicës, rreth 77 për qind e qytetarëve thonë se i frikësohen pranisë së tyre, si dhe rritjes së numrit të bazave të reja të ndërtuara, ndërsa 23 për qind thonë se kanë nuk kanë frikë.

89 për qind e të anketuarve mendojnë se retorika e ashpër nga të dyja palët mund të çojë në konflikte të mundshme, dhe 11 për qind nuk mendojnë se retorika e rrezikshme ka ndikim në këtë.

Të dhënat nga hulumtimi që janë veçanërisht shqetësuese janë se qytetarët nuk besojnë se ndonjë nga forcat përkatëse të sigurisë në Kosovë mund t’i mbrojë ata. Ata theksojnë se nuk besojnë se dikush do t’i mbronte në rast të incidenteve ndëretnike.

Midis 78 dhe 80 për qind e të anketuarve besojnë se qytetarët nuk do të mbroheshin nga UNMIK-u, Policia e Kosovës apo EULEX-i, ndërsa 54 për qind nuk mendojnë se KFOR-i nuk do t’i mbronte ata. Në të kundërt, vetëm 4,34 për qind besojnë se KFOR-i do t’i mbronte, 4 për qind se EULEX-i do t’i mbronte, ndërsa 2,01 për qind e tyre mendojnë se UNMIK-u do t’i mbronte.

Vetëm 0.68 për qind e të anketuarve mendojnë se Policia e Kosovës do t’i mbronte në rast të incidenteve të armatosura ndëretnike.

“Nga katër përgjigjet e ofruara, se serbët mund të mbrohen, asnjë nga Policia e Kosovës, KFOR-i, UNMIK-u apo EULEX-i nuk ka marrë më shumë se 50 për qind, gjë që tregon mosbesim ndaj institucioneve përgjegjëse për sigurinë”, raporton Petroniq.

Të pyetur nëse mendojnë se konfliktet e armatosura mund të ndodhin pas 31 tetorit, 68% e të anketuarve janë përgjigjur me “po”, ndërsa 32% e qytetarëve janë përgjigjur me “jo”.

Sipas të anketuarve, kërcënimi më i madh për sigurinë vjen nga Forcat e Sigurisë së Kosovës (72 përqind), grupet e organizuara kriminale (48 përqind), përfaqësuesit politikë të shqiptarëve të Kosovës (46 përqind), grupet ekstremiste (45 përqind), Policia e Kosovës dhe përfaqësuesit ndërkombëtarë. (25 përqind secili për qind), përfaqësues politikë të serbëve (18 përqind).

(Kosova Sot Online)