Si notojnë peshqit në tufa?

  • 11 shkurt 2019 - 14:41
Si notojnë peshqit në tufa?

Peshqit që notojnë në tufa, njihen me mjedisin përreth nëpërmjet syve dhe një organi të veçantë ndijor që quhet vija anësore. Falë këtyre shqisave, ata përcaktojnë vendndodhjen e peshqve përqark, e pastaj reagojnë siç tregohet më poshtë.

Udhëtimi krah për krah. Tufa e peshqve e përshtatin shpejtësinë me atë të peshqve përkrah dhe ruajnë distancën prej tyre.

Afrimi. U afrohen peshqve që janë më larg.

Shmangia e përplasjeve. Ndryshojnë drejtim, që të mos prekin peshqit e tjerë.

(Kosova Sot)