Problemi dhe respektimi i ligjit në Kosovë

Problemi dhe respektimi i ligjit në Kosovë
Problemi dhe respektimi i ligjit në Kosovë

Ali Hertica

  • 30 qershor 2021 - 09:15

Shkruan: Mr.Ali Hertica

Antirealizmi moral është ajo ide ku veprimi,në vetvete nuk përshkruhet si bartës i së mirës dhe së keqës.Nuk dallohet ndonjë gjë e veçantë, për shembull në mosmbajtjen e premtimit që të tregojë se është keq të mos e mbash premtimin ashtu siç e bejnë liderët e politikës së Kosovës dhe qeveritarët,dhe që të vëresh se njerëzit faktikisht zhgënjehen nga fjala e një lideri të politikës së Kosovës në ditët e lodhura .Ku fyn dhe inatoset kur nuk mbahen premtimet e dhanura.Korsgaardi është kundër realizmit moral ku ai mendon se morali ka një burim subjektiv i së keqës apo së mirës tek njeriu apo lideri politik.

Veprimet janë të mira ose të këqija sepse siç thotë edhe Hamleti mendimet tona i bëjnë të tilla.Mos do të thotë kjo se njerëzit shikojnë vegime ,kur formojnë pikëpamjet morale.Njerëzit mendojnë se është me vend të pysësh për të mirën dhe të keqën..Formimi i mendimeve morale,është shprehje e nevojës së natyrshme për të gjykuar veprimet e vetes dhe të tjerëve në mënyrë refleksive.Për më tepër shumica e njerëzve janë në gjendje të mendojnë për problemet morale në mënyrë të përsëritur dhe i shohin më sy kritik pikëpamjet që dalin prej tyre.

Megjithëse jemi të prirur për të besuar se është mirë të bësh një veprim të caktuar dhe megjithëse e ndjejmë veten të motivuar për ta bërë këtë veprim,gjithmonë kemi mundësi për t’u vënë pikëpytje pikëpamjeve dhe motiveve tona politike në shoqërinë kosovare.

Ne do të reflektojmë për të gjetur a ka ndonjë provë që filozofët e quajnë ,,reflecitve endorusement’’apo miratim të ndjenjave refleksive.Të shiqojmë problemin e respektimit të ligjit,në vend që të studiojmë thyrjen e ligjit në mbrendësi ,të shqyrtojmë se çfarë cilësish objektive kanë në vetvete veprimet e paskrupullta të liderëve politik të partive në Kosovë.Të kthejmë vështrimin brenda nesh dhe të studiojmë mendimet e bëra dhe bindjet tona.Ndonjë mendon se të gjithë e kanë për detyrë që të respektojnë ligjin, në qoftë se jo ,thyrja e ligjit që sjell të mira për veten tënde dhe ndonjë gjë për veten e kjo është tek liderët dhe qeveritarët e politikës kosovare.Të përgjigjësh në këtë mënyrë është do të thotë ta vësh veten dhe ndonjë që është ofër teje,përpara të tjerëve dhe shoqërisë.

Mirëpo të mendosh në këtë mënyrë është njerëzore,ka njerëz që kapen nga mosbesimi ,ku dëgjojnë mendime,porse prirjet njerëzore janë ndryshe nga forca fizike e natyrës .Nuk ka ndonjë shkak që të pysësh a është e fortë apo e dobët forca tërheqëse e tokës ,por ka shkaqe për të bërë pyetje të njëjta për prirjen njerëzore,të problemit dhe respektimit të ligjit në Kosovë

Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".