Njoftim për të gjithë kreditorët dhe pronarët e ndërmarrjeve të vendosura në procesin e likuidimit

  • 20 mars 2020 - 09:48
 Njoftim për të gjithë kreditorët dhe pronarët e ndërmarrjeve të vendosura në procesin e likuidimit

Çdo person i cili pretendon se ka të drejtë kërkese dhe/apo interesi ndaj këtyre ndërmarrjeve apo aseteve të ndërmarrjes duhet të parashtroj Dëshminë e Kërkesës dhe Dëshminë e Interesit sipas nenit 7 dhe nenit 23 të Shtojcës të Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP-në.

Për më shumë informata për secilën ndërmarrje shoqërore apo aset, klikoni në njoftimet individuale në shtegjet e mëposhtme në faqen e internetit të AKP-së:

Shtegu në gjuhën shqipe:            http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,57 

Shtegu në gjuhën serbe:              http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,57

Shtegu ne gjuhen angleze:          http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,57

(Kosova Sot Online)