Kush është kundër ndryshimit të tarifave të rrymës

  • A.P /
  • 07 March 2023 - 17:56
Kush është kundër ndryshimit të tarifave të rrymës

Tarifat e reja të energjisë elektrike do të hyjnë në fuqi nga 1 prilli. Më shumë gjasë, do të jenë më të shtrenjta. Propozimi fillestar i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, është që tarifat të rriten për rreth 14 përqind, por që vendimi përfundimtar do të merret pas analizimit të komenteve nga palët e interesit, transmeton gazeta "Kosova Sot Online".

Për këtë propozim, Presidenca e Qeveria kanë mendime të ndryshme.

Në komentet që ka dorëzuar në ZRRE, Zyra e Presidentes Vjosa Osmani ka rekomanduar që të mos ketë rritje të tarifave. Arsyetim për këtë e ka dhënë normën e lartë të inflacionit.

Për të mbuluar kostot shtesë që kanë ndikuar në rritjen e vështirësive për operatorët e rregulluar, Presidenca ka përmendur mundësinë që ato të mbulohen përmes subvencionimit.

“… ZPRK-ja rekomandon që në këtë shqyrtim të jashtëzakonshëm tarifor të vlerësohen mundësitë për shmangie të rritjes së tarifave duke inkurajuar komunikimin dhe koordinimin ndërinstitucional me qëllim të sigurimit të subvencionimit të kostove shtesë të cilat kanë ndikuar në rritjen e vështirësive për operatorët e rregulluar”, thuhet në komentet e ZPRK’së.

Për këtë, Presidenca ka thënë se do të mund të kontribuonte edhe pakoja 75 milionëshe e BE’së.

“Në këtë drejtim do të mund të kontribuonte edhe pakoja e Mbështetjes për Energji e BE-së për Kosovën përmes së cilës janë siguruar 75 milionë euro për të ndihmuar me përballjen me krizën energjetike. Sipas marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe BE-së, 25 milionë euro do të shkojnë për subvencionimin e faturave të energjisë dhe metodave të ngrohjes alternative, si druri dhe peleti.

Andaj, ZPRK-ja, rekomandon që përpara marrjes së një vendimi final, të shqyrtohet seriozisht mundësia e subvencionimit, duke shmangur nevojën për një vendim të ri të ZRRE-së, i cili do të rezultonte me rritje të sërishme të tarifave në vendin tonë”, thuhet në komentet e Presidencës.

Komente ka dorëzuar edhe Zyra e Kryeministrit. Në komentet e dërguara, ZKM’ja  sugjeron që tarifat për amvisërinë të mbeten të pandryshuara dhe që mbulimi i hendekut të bëhet duke përshtatur tarifat për bizneset, sidomos ato të mëdha.

“Mbulimi i hendekut për HLM për 2023 të bëhet kryesisht nga bizneset: Në shqyrtimin e ndodhur vitin e kaluar, përkundër propozimeve nga MFPT por edhe nga palë tjera siç është Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, ZRRE la të pandryshuara tarifat për bizneset, duke ndryshuar vetëm tarifat për amvisëritë me shtimin e bllokut të ri tarifor për konsumin mbi 800 kWh. Nisur nga kjo situatë, për vitin 2023, sugjerojmë që tarifat për amvisëritë do të mbeten të pandryshuara, ndërsa mbulimi i hendekut të bëhet (në masë të madhe) duke përshtatur tarifat për bizneset, dhe sidomos bizneset e mëdha. Një përshtatje e tillë për bizneset e mëdha mund të shihet edhe në kontekstin e hapjes së tregut, ku tarifat e rregulluara do duhej që gradualisht të konvergjonin me tarifat që aktualisht janë në treg të hapur”, thuhet në komentet e dërguara nga ZKM.

(Kosova Sot Online)