Përkatësi të ndryshme politike në Kosovë 

Përkatësi të ndryshme politike në Kosovë 
Përkatësi të ndryshme politike në Kosovë 

Ali Hertica

  • 30 November 2021 - 12:48

Shkruan: Mr.Ali Hertica 

Ky shtyllëzim i ri, jo më sipas fesë, por sipas arsimit, e bën më problematik se më parë dominimin e akademikëve në politikë. Njerëzit me arsim të lartë dhe të ulët shpesh kanë shqetësime dhe interesa të ndryshme. Të arsimuarit më të lartë e konsiderojnë kujdesin shëndetësor më të rëndësishëm se ata me arsim të ulët – 30 për qind kundrejt 25 për qind - ndërsa ata me arsim më të ulët e konsiderojnë krimin shumë më të rëndësishëm se ata me arsim të lartë - 33 kundrejt 25 për qind.

Ka dallime të mëdha në lidhje me temën e normave dhe vlerave. Kjo është një temë e rëndësishme për 36 për qind të arsimit të lartë, ndërsa këtë e përmendin vetëm 18 për qind e atyre me arsim të ulët. Të arsimuarit e lartë janë gjithashtu më të shqetësuar për arsimin dhe mjedisin se sa ata me arsim të ulët – 22 dhe 17 përqind respektivisht i përmendën këto si pyetje të rëndësishme sociale, krahasuar me vetëm 4 dhe 6 përqind të atyre me arsim të ulët. Jo vetëm që arsimimi i lartë dhe ai më i ulët kanë shqetësime të ndryshme, por të arsimuarit e lartë janë gjithashtu shumë më aktivë politikisht sesa ata me arsim të ulët.

Për shembull, duket se të arsimuarit më të lartë që e konsiderojnë problemin e pakicave të rëndësishme janë tre herë më aktivë (ata marrin pjesë mesatarisht në 1.2 aktivitete politike) sesa ata me arsim të ulët që e përmendën këtë (që kanë marrë pjesë mesatarisht vetëm në 0.4 aktivitet). 

Dallimet e mëdha në aktivizmin politik nuk duhet të jenë problem përderisa politikisht aktivët dhe joaktivët kanë të njëjtat preferenca politike rreth këtyre çështjeve urgjente sociale. Aktivistët me arsim të lartë mund të veprojnë më pas si agjentë për më pak të arsimuarit që nuk kanë vullnetin, kohën ose vetëbesimin për të qenë politikisht aktivë. Në shekullin e kaluar, për shembull, interesat e klasës punëtore janë mbrojtur shpesh në parlament nga pastorë, mësues, skuadra të kuqe dhe – nga vitet 1970 e tutje – nga një ushtri studentësh doktorature.Por a kanë qytetarët më të arsimuar dhe më aktivë të njëjtat preferenca politike si qytetarët më pak të arsimuar? Dallimet janë veçanërisht të mëdha në lidhje me një sërë çështjesh që u ngritën në vite dhe fillimin e shekullit të njëzetë: integrimi i pakicave, pranimi i azilkërkuesve, krimi dhe bashkimi evropian. Për ato çështje, më shumë socio-kulturore, ka dallime domethënëse midis arsimit të lartë dhe atyre më të ulët. Të arsimuarit më të lartë shohin shumë më tepër në multikulturalizëm sesa ata me arsim të ulët, janë shumë më pozitivë për bashkimin evropian, duan të pranojnë më shumë azilkërkues dhe shohin më pak në një qasje strikte ndaj krimit. 

Nëse kuptojmë se anëtarët aktivë të partive politike kanë qenë (shumë) më të arsimuar se votuesi mesatar, kjo do të thotë se për këto tema përfaqësuesit e partive politike nuk janë automatikisht të përshtatshëm për të vepruar si agjentë. Me të vërtetë rezulton se është kështu. Pothuajse për të gjitha partitë, anëtarët me arsim të lartë kanë pikëpamje më liberale sesa votuesit (mesatarisht, me arsim shumë më të ulët) që votuan për partinë. Të arsimuarit më të ulët janë gjithashtu shumë më cinikë ndaj politikës dhe politikanëve sesa të arsimuarit më të lartë. Ata i shohin politikanët si thashethemenë dhe hajdutë xhepash, të cilët janë më shumë të interesuar për interesat e tyre sesa për interesat e qytetarëve të zakonshëm.

Njerëzit me arsim të lartë janë shumë më pozitivë për deputetët, partitë politike dhe anëtarët e qeverisë. Vetëm një e treta e atyre me arsim të ulët mendojnë se politikanët janë të aftë të zgjidhin problemet sociale, krahasuar me pothuajse gjysmën e atyre me arsim të lartë. Kjo reflektohet në sjelljen e tyre votuese.

Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".