Filozofët janë të nevojshëm për të përcaktuar në kujdesin e shëndetit mendor

Filozofët janë të nevojshëm për të përcaktuar në kujdesin e shëndetit mendor
Filozofët janë të nevojshëm për të përcaktuar në kujdesin e shëndetit mendor

Ali Hertica

  • 01 March 2023 - 14:56

Shkruan: Mr.Ali Hertica

Shumica e institucioneve të kujdesit të shëndetit mendor tani punësojnë ekspertë me papërvojë. Ka kurse trajnimi dhe qendra njohurish për ekspertizë eksperimentale. Në të njëjtën kohë, roli ose funksioni i saktë i punonjësve me përvojë ndonjëherë mbetet i paqartë, diku tjetër në këtë faqe, gjë që mund të çojë në tensione në ekipet e shëndetit mendor,mbron përdorimin e filozofisë për të qartësuar dhe përcaktuar njohuritë eksperimentale.

Në këtë argument dua të zmadhoj në mënyrë specifike funksionin e supozuar epistemik të ekspertëve të përvojës. Në një funksion epistemik, bëhet një pretendim i njohurive. Në këtë rast ka njohuri, përkatësisht njohuri eksperimentale, të cilat mund të merren vetëm duke përjetuar diçka vetë. Prandaj, kjo njohuri nuk është e arritshme për të tjerët përmes metodave të tilla si pyetësorët (shkencor) ose intervistat (klinike).Sigurisht, ekspertët nga përvoja përmbushin edhe funksione të tjera: për shembull, ata ofrojnë shpresë, një vesh dëgjues pa një axhendë të fshehur dhe mund të veprojnë si model. Disa mendojnë se ekzistenca dhe rëndësia e punonjësve eksperimentalë garantohet vetëm nga këto funksione joepistemike. Të tjerë besojnë se roli epistemik është vendimtar për pozicionin unik të punonjësve eksperimentalë. Thelbi i argumentit tim është se filozofët janë të domosdoshëm në sqarimin (dhe në këtë mënyrë mundësisht përcaktimin) e rolit epistemik të punonjësve me përvojë në kujdesin holandez të shëndetit mendor.

A prodhojnë njohuri punëtorët me përvojë…

Palët e tjera që marrin role epistemike në kujdesin holandez të shëndetit mendor janë profesionistë, klinicistë dhe shkencëtarë (të cilët mbështeten në njohuritë profesionale, klinike dhe shkencore, përkatësisht). Si ndryshon njohuria eksperimentale nga këto forma të dijes? Shkenca "shton diçka" në njohuritë tona ekzistuese: në fillim ne nuk e dinim se si grimca A do të reagonte ndaj grimcës B, por shkencëtari hetoi dhe tani ne e dimë. Është shtuar një pjesë e njohurive. Përveç prodhimit të njohurive, ju gjithashtu mund të komunikoni njohuri. Gazetari shkencor nuk prodhon vetë njohuri, por e bën atë më të arritshme se shkencëtari (i cili nuk është gjithmonë ekspert në komunikimin shkencor). Pyetja tani është: a prodhojnë edhe punëtorët me përvojë njohuri, apo vetëm e komunikojnë atë.Fjala njohuri eksperimentale sugjeron që ato prodhojnë njohuri. Figura me ndikim brenda botës së punës eksperimentale flasin gjithashtu në mënyrë eksplicite për prodhimin e njohurive. Ne gjithashtu mund të marrim frymëzim nga ky eksperiment i famshëm mendimi nga filozofia. Supozoni se ekziston një studiues i lartë që ka studiuar depresionin për dekada. Ky profesor e di saktësisht se çfarë ndodh në tru gjatë një depresioni; ka marrë të gjitha të dhënat e disponueshme mbi gjenetikën dhe ndikimet sociale në depresion; dhe ka pasur dhjetëra intervista të thelluara me njerëz në depresion dhe të dashurit e tyre. Por më pas ajo vetë bie në depresion. A mëson ajo diçka të re, apo fiton njohuri të reja? Ndoshta shumë njerëz do të tundoheshin të thonë: "Po, ajo ka mësuar se si është të jesh në depresion tani dhe si është të luftosh me depresionin".

Përvojat që shndërrohen në njohuri eksperimentale duket se japin njohuri të reja. Por vetë punëtorët e përvojës luftojnë gjithashtu me pyetjen se çfarë saktësisht përfshin kjo njohuri dhe si lidhet me format e tjera të njohurive (Movisie, 2020). Njohuritë nga përvoja është e vështirë të shprehen me fjalë. Në një farë mase kjo nuk është aq e çuditshme. Filozofët janë marrë me çështje të dijes për qindra vjet dhe kjo tregon se pikërisht njohja e përvojës është jashtëzakonisht problematike. Në të njëjtën kohë, të gjitha ato shekuj të punës filozofike sigurojnë që filozofët të kenë një kuti të madhe mjetesh njohurish që mund të ndihmojnë në shtrimin e pyetjeve të duhura. Bërja e pyetjeve të duhura për të përcaktuar rolin e punonjësit me përvojë

Më lejoni të filloj duke thënë se nuk u takon filozofëve të përcaktojnë përfundimisht se cili duhet të jetë roli i punonjësve eksperimentalë, por filozofët kanë diçka për të kontribuar në debatin (social). Ajo që kam vënë re vetë kur u jap trajnime (filozofike) profesionistëve të shëndetit mendor është se bërja e pyetjeve të duhura është një pikënisje thelbësore për të ekspozuar supozimet (të fshehura). Për të përcaktuar rolin e punëtorëve me përvojë, fillimisht është e nevojshme të vendosen të gjitha supozimet dhe të gjithë në tavolinë.Për të ilustruar pyetjet që mund të na "shkëputin" nga supozimet tona të fshehura, unë po marr rolin e avokatit të djallit këtu. A mund të përjetoni depresion - dhe në këtë mënyrë të zhvilloni potencialisht njohuri eksperimentale për depresionin, dhe ndoshta të bëheni një ekspert nga përvoja në fushën e depresionit? Në fund të fundit, depresioni është një kategori abstrakte - një koleksion simptomash - dhe nuk mund të përjetohet si i tillë. Ajo që mund të përjetohet janë simptomat e depresionit tuaj (si dhe stigmatizimi, për shembull). Por nëse përvojat e simptomave, të tilla si të qenit i trishtuar për një kohë të gjatë dhe të paturit e një ritmi të shqetësuar të të ngrënit ose të gjumit, përbëjnë bazën e njohurive eksperimentale, deri në çfarë mase të gjithë kanë 'pak' njohuri eksperimentale? Në fund të fundit, ndoshta të gjithë janë të trishtuar për një kohë të gjatë dhe të gjithë kanë një model të shqetësuar të ngrënies ose gjumit. Ki parasysh, nuk po them se kjo është e njëjtë me përvojat me depresionin,por kjo çon në pyetjen nëse dikush ka njohuri nga përvoja apo jo.

Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".