KQZ ndanë 350 mijë euro për partitë politike

  • 14 shkurt 2020 - 10:48
KQZ ndanë 350 mijë euro për partitë politike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nxjerr vendim mbi caktimin e lartësisë së mjeteve nga Fondi për Mbështetjen e Subjekteve politike për muajin shkurt të vitit 2020.

KQZ përcakton lartësinë e mjeteve nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike të përfaqësuara në Kuvend sipas Rezultateve të Certifikuara me datë 27 nëntor 2019, gjegjësisht numrit të ulëseve të fituara, për financimin e aktiviteteve të rregullta të subjekteve politike parlamentare dhe për mbështetjen e punës dhe aktiviteteve të secilit deputet.

Shuma e mjeteve për financimin e aktiviteteve të subjekteve politike dhe për mbështetjen e punës dhe aktiviteteve të secilit deputet nga Fondi për periudhën nga 1 shkurt 2020 deri 29 shkurt të vitit 2020 është 350.000.00 euro dhe ndahet sipas numrit të ulëseve të fituara në Kuvendin e Kosovës për subjektet politike dhe detajeve si në vijim.

(Kosova Sot Online)