Bordi i Drejtorëve të AKP-së miratoi Propozimin për transferim të “Fondeve të Përkohshme” të likuidimit në Fondin e Konsoliduar të Republikës së Kosovës në shumën 16.4 € Milion

  • G.G /
  • 26 September 2020 - 08:12
Bordi i Drejtorëve të AKP-së miratoi Propozimin për transferim të “Fondeve të Përkohshme” të likuidimit në Fondin e Konsoliduar të Republikës së Kosovës në shumën 16.4 € Milion

Prishtinë – Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e tij të rregullt me ç ‘rast u informua lidhur me zhvillimet e fundit dhe aktivitetet e AKP-së nga menaxhmenti.

Në këtë takimBordi i drejtorëve të AKP-sëshqyrtoi dhe aprovoi propozimin për transferim të “Fondeve të Përkohshme” të likuidimit në Fondin e Konsoliduar të Republikës së Kosovës në shumën prej 16.4 € Milion.

Bordi gjithashtu u informua mbi çështjet e Auditimit, si dhe morri vendim mbi themelimin egrupit të punës për harmonizimin e akteve nënligjore.

Veç kësaj Bordi miratoi propozimet e menaxhmentit për qiradhënie tëdisa aseteve të NSH-ve. Tutje, pas informimit dhe shqyrtimit, Bordi miratoi edhe propozimin e Autoritetit të Likuidimit për njoftim për Raportin Përfundimtar për GJI136 Kooperativa Bujqësore "Bujku" me seli në Kosinë–tutje bordi aprovoi Raportin e Shpërndarjes Përfundimtare për NSH PEJ186 DesBratsvo (në likuidim) NSH MIT014 Fabrika e plastikes (në likuidim), aprovoi propozimin e Autoritetit të Likuidimit të NSH GJI013 K.B 1 Maj (në likuidim) për aprovimin e Raportit të Shpërndarjes së Pjesshme.

(Kosova Sot Online)