Supremja hedh poshtë vendimet e gjykatave për Kujtim Gashin: Veprimet e tij në kundërshtim me ligjin

  • E.K /
  • 10 December 2021 - 10:56
Supremja hedh poshtë vendimet e gjykatave për Kujtim Gashin: Veprimet e tij në kundërshtim me ligjin

Kolegji i Gjykatës Supreme ka konstatuar se aktgjykimet e Gjykatës Themelore në Prizren dhe Gjykatës së Apelit në rastin e ish-kryesuesit të Asamblesë Komunale në Prizren, Kujtim Gashi janë marrë në mënyrë të kundërligjshme.

Kjo pasi Kujtim Gashi është liruar nga akuzat për veprën penale të korrupsionit, gjë që sipas Supremes këto aktgjykime janë marrë me shkelje të ligjit penal, nga neni 385 pika 4 të KPPK-së.

Gashi dyshohet se me qëllim të përfitimit të dobisë për personat juridik (dy televizione lokale), në atë mënyrë që pa procedurat e tenderimit me të dy personat juridik ka lidhur kontrata për transmetim/ritransmetim të seancave të Asamblesë Komunale dhe pastaj janë autorizuar pagesat, në shumë prej 1.750 euro dhe në shumë prej 6.700 euro, në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik 04/L-42 Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive, nr.03/L-048 dhe Rregulloren e Thesarit 01/2013 për Shpenzimet e Parasë Publike.

“I akuzuari në kohën kritike, në cilësinë e kryesuesit të Asamblesë Komunale në Prizren ka tejkaluar kompetencat e tij zyrtare duke e keqpërdorur pasurinë publike, me qëllim të përfitimit të dobisë për personat juridik (dy televizione lokale), në atë mënyrë që pa procedurat e tenderimit me të dy personat juridik, më datën 08.01.2015 ka lidhur kontrata për transmetim/ritransmetim të seancave të Asamblesë Komunale dhe pastaj janë autorizuar pagesat, në shumë prej 1.750 euro dhe në shumë prej 6.700 euro, në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik 04/L-42 Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive, nr.03/L-048 dhe Rregulloren e Thesarit 01/2013 për Shpenzimet e Parasë Publike”, thuhet në kumtesë.

“Kolegji i Gjykatës Supreme, mes tjerash gjen se esenca e veprimit të kundërligjshëm, të të pandehurit, është që nuk ka mundësuar konkurrencë ndaj të gjithë operatorëve, të cilët i plotësojnë kushtet ligjore për të marrë pjesë në tenderim-konkurrencë. Ai ka mundësuar që drejtpërsëdrejti, punën të fitojnë operatorët e caktuar, me një kontratë të drejtpërdrejt në mes tij dhe operatorëve dhe për këtë ka qenë në dijeni të plotë. Andaj, te i pandehuri ka ekzistuar dashja e cila përfshinë dijeninë e tij se po e shfrytëzon pozitën e tij zyrtare, po i tejkalon kompetencat e tij dhe faktin se me këto veprime ai mundëson përfitim të kundërligjshëm për personin tjetër”, thuhet më tutje në komunikatë.

“Nga këto arsye Gjykata Supreme, ka konstatuar se aktgjykimet e kundërshtuara janë marrë me shkelje të ligjit penal ndaj të pandehurit, shkelje kjo nga neni 385.pika 4.të KPPK sepse me aplikimin e drejtë të ligjit penal, veprimet e tij duhej të konsideroheshin si vepër penale dhe kjo shkelje, në bazë të nenit 438 par.2 të KPPK, vetëm u konstatua, pa ndikuar në vendimin e formës së prerë”, përfundon komunikata.

(Kosova Sot Online)