KONKURS--Një kontabilist të certifikuar-

  • 20 August 2020 - 14:01
KONKURS--Një kontabilist të certifikuar-

EMPORIUM

Shpall

KONKURS

 Për plotësimin e vendit të lirë të punës: 

 - Një kontabilist të certifikuar

 Kushtet themelore të cilat duhet të plotësohen për vendin e punës KONTABILIST I CERTIFIKUAR janë:

- Të ketë minimum 5 vjet përvojë pune në profesion; 

- Të jetë i/e diplomuar në Fakultetin Ekonomik;

- Të ketë njohuri të mira të legjislacionit financiar;

- Të jetë i/e vetorganizuar;

- Të jetë i/e përpiktë dhe i/e kujdesshëm në detaje;

- Të ketë njohuri të mirë të programeve kompjuterike;

- Të jetë i/e  aftë të punojë në grup;

- Preferohet njohja e gjuhës angleze.

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në bashkë me referencat në emailin: emporiumf[email protected] Konkursi është i hapur deri më 31 gusht 2020.

Dokumentacioni i pakompletuar nuk do të merret në konsiderim.

Vetëm aplikuesit e suksesshëm do të ftohen në intervistë.