TERMINALI DOGANOR I MALLRAVE –PRISHTINA 3 BRESJE SHPALLË KONKURS

  • 13 July 2021 - 10:35
TERMINALI DOGANOR I MALLRAVE –PRISHTINA 3 BRESJE SHPALLË KONKURS

Shpallë konkurs për:

Zyrtar përgjegjës për regjistrimin e hyrje daljeve në terminal

Shofer, vozitës për piruner

Pastruese

Për pozitën:

Zyrtar përgjegjës për regjistrimin e hyrje daljeve në terminal 

Të ketë njohuri në kompjuter

Njohuri për regjistrim në hyrje- dalje

Të ketë njohuri në platformën ASYCUDA

Të ketë aftësi të mira komunikuese

Aplikacionet e kompletuara mund ti dërgoni në email adresën 

"Terminali Bresje" [email protected]

Vetëm aplikacionet e kompletuara do të merren në konsiderim.