Shpallje e Pavlefshme e lejës për vozitje

  • 13 September 2021 - 13:30
Shpallje e Pavlefshme e lejës për vozitje

Mirlinda Kadriu shpallë të pavlefshme lejen e veturës me numër personal 1019563592 e lëshuar më 28.09.2012(arsyeja humbja e lejës)