Profeti Muhamed: Do të vijë koha kur njerëzit do të kenë formë njerëzore, por zemrat do t’i kenë si të ujqërve të shkretëtirës

  • A.P /
  • 28 nëntor 2021 - 09:48
Profeti Muhamed: Do të vijë koha kur njerëzit do të kenë formë njerëzore, por zemrat do t’i kenë si të ujqërve të shkretëtirës

Omeri transmeton se Profeti Muhamed ka thënë: “Do të vijë një kohë kur njerëzit do të kenë formë njerëzore, por zemrat do t’i kenë si të ujqërve të shkretëtirës.

Do të shka ktojnë gja’kde rdhje, dhe nuk do të ngurrojnë nga e ke qja që e bëjnë! Nëse ua jep besën për besnikëri – do të mashtrojnë, nëse të drejtohen – do të gënjejnë, nëse ju beson – do të presin në besë, ndërsa kur nuk je me ta – të përgojojnë.

Fëmijët do t’i kenë të pa cipë, rinia do të jetë e de vijuar, ndërsa të vjetrit e tyre do të jenë të pa mora lshëm – nuk do të urdhërojnë për të mirë as nuk do të largojnë nga e ke qja.

Qëndrimi me ta është po shtë rim, ndërsa kërkimi prej tyre diçka që është e tyre është varfëri! I miri në mesin e tyre është i hu mbur, ndërsa i hu mburi në mesin e tyre është i mirë!Sunneti për ta është bidat, kurse bidati për ta është sunnet.

Në mesin e tyre, ai që urdhëron në të mirë është i dy shimtë, kurse fasiku (më katari) është njeri nde rshëm, e besimtari është i shtypur!Kur njerëzit të fillojnë të sillen në këtë mënyrë, Allahu do të bëjë që mbi ta të sun dojnë ata të cilët nëse diçka flasin do t’i vr a’sin, nëse heshtin do t’i shfry tëzojnë, do t’ua marrin atë që fitojnë dhe do të veprojnë pa drejtë sisht derisa mbi ta su ndojnë!”

(Kosova Sot Online)