Njoftimi për shprehje të interesit

  • 24 maj 2019 - 10:06
Njoftimi për shprehje të interesit

Emri i shkollës:

“Dëshmorët e Vokshit”

Komuna:

Deçan

Data: 24.05.2019

Numri i kontratës:

Emri i kontratës:

ESIP/C1.3/03-ESIP/SDG/03-G/1.2

Pako për paisjen e kabinetit të TI

Qeveria e Kosovës ka marrë një kredi nga grupi i Bankës Botërore për realizimin e projektit për përmirësimin e sistemit të arsimit (ESIP), dhe ka për qëllim që një pjesë të grantit ta përdor për ta përkrahur Ministrinë e Arsimit, të Shkencës dhe të Teknologjisë dhe Shkolles: SHFMU “Dëshmorët e Vokshit” fshati Pobergjë, Deçan.  Në kuadër të kësaj përkrahjeje do të realizohet prokurimi si në vijim i pajisjeve të nevojshme: 

 

  1. Përshkrimi i mallrave të nevojshme:

 

  • Kompjuter me të gjitha elementet përcjellëse                    4  copë                 

 

 

  1.  Kriteret minimale për kualifikim të kontraktuesve që mund të aplikojnë janë:
  • Përvoja e suksesshme në ekzekutimin e së paku 2 kontratave për ofrimin e mallrav të natyrës së ngjashme;
  • Regjistrimi ligjor i firmës nga autoritetet vendore.

 

  1. Kontraktuesit e interesuar që i plotësojnë kriteret minimale për kualifikim, të cekura më lartë, janë të mirëseardhur të aplikojnë me shprehjet e tyre të interesimit kundrejt specifikimit të hollësishëm teknik në adresën: SHFMU “Dëshmorët e Vokshit” fshati Pobergjë, Deçan më së largu deri më 01.06.2019.
  2.  Specifikimi i hollësishëm teknik së bashku me afatet dhe kushtet e tjera, ku të gjitha janë të përgatitura në kuadër të një dokumenti të quajtur Ftesë për ofertë-Mallra do t’ia dorëzojë shkolla vetëm atyre kontraktuesve potencialë që i plotësojnë kriteret.  Kompanitë luten që t’i shkruajnë detajet kontaktuese me rastin e Shprehjes së Interesit.

 

Personi kontaktues: Burim Hadergjonaj

Numri i telefonit : 044-415-566

E-maili: [email protected]