Kjo është nusja më e mirë në botë! Almira dhuroi nga mushkëria e vetë, që t’i shpëtonte jetën vjehrrit

  • A.P /
  • 29 tetor 2020 - 20:30
Kjo është nusja më e mirë në botë! Almira dhuroi nga mushkëria e vetë, që t’i shpëtonte jetën vjehrrit

Nusret Mumiq nga Zhivnica në Bosnje Hercegovinë është p ensionuar në moshë 60 vjeçare. Mirëpo kur është bë gati të kalojë në q etësi ditët si p ensionist, mj ekët i kanmë d iagnostifikuar c irozë në m ushkëritë e zeza.

Në fillim ka shpr esuar se s ëmundja nuk është aq e rr ezikshme, por më vonë është treguar se shp ëtimi i vetëm për të mund të jetë te ansplantimi.

Nusreti ka tre djem, por siç kanë treguar an alizat, asnjëri nuk ka mundur të jetë donator i një pjesë të m ushkërisë për babin. Në këtë situatë, ndihmw ka ardhur nga reja e tij, Almira Mumiq, Bashkëshortja e djalit më të madh Nusmirit, ka vendosur të dhurojë një pjesë të m ushkërisë së saj të zezë për të ja shp ëtuar vjehrrit jetën.

Op eracioni është kryer me s ukses dhe Nusreti është sh ëruar, kurse edhe Almira ka kaluar pa pro bleme.

(Kosova Sot Online)