Bordi i AKP-së aprovoi shpërndarjen e mbi 755 mijë euro për 7 ndërmarrje shoqërore në likuidim

  • G.G /
  • 29 prill 2021 - 16:20
Bordi i AKP-së aprovoi shpërndarjen e mbi 755 mijë euro për 7 ndërmarrje shoqërore në likuidim

                                                                                                                                             29 prill 2021

                                                                 KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë – Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, në mbledhjen e mbajtur sot, aprovoi raportet e shpërndarjes së përkohshme dhe raportet e shpërndarjes përfundimtare të pjesshme të fondeve të likuidimit për kreditorët e ligjshëm të 7 ndërmarrjeve shoqërore në Likuidim.

Ndërmarrjet për të cilat do të ketë shpërndarje për kreditorët janë këto: NSh “Vreshtaria” do të ketë shpërndarje të përkohshme në shumë prej 18,601 euro, NSh “IT Drateks” (Sharrteks) do të ketë shpërndarje të përkohshme në shumë prej 97,349 euro, pastaj shpërndarje të përkohshme do të ketë edhe për NSh “Lidhja e Vozitësve” në shumë prej 3,806 euro dhe për NSh KB “Kooperimi” në shumë prej 469 euro, të katër këto ndërmarrje shoqërore gjenden në rajonin e Prizrenit. Shuma prej 105,480 euro do të shpërndahet për kreditorët e NSh “Organizata Punuese Bentokos”, nga rajoni i Gjilanit. Për NSh “Lux”, nga rajoni i Mitrovicës do të ketë shpërndarje të përkohshme në shumë prej 345,972 euro, si për ndërmarrjen nga rajoni i Pejës NSh “Ringov”, do të ketë shpërndarje përfundimtare të pjesshme në shumë prej 183,909 euro.

Shuma totale për shpërndarje për kreditorët është në shumën prej 755,589 euro.

Pas kompletimit të dokumentacionit dhe kontrollimit të llogarive bankare të kreditorëve të ligjshëm dhe ish punëtorëve të këtyre ndërmarrjeve do të ekzekutohen pagesat përmes Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.

Agjencia mbetet e përkushtuar që edhe në vazhdim të përgatisë dhe të miratoj raporte të shpërndarjes për të gjitha ato ndërmarrje shoqërore dhe asetet në likuidim të cilat i plotësojnë kushtet ligjore për shpërndarje, ndërsa sfidë, e cila e vështirëson dhe e ngadalëson punën e Agjencisë në sferën e likuidimit mbetet edhe më tutje numri i madh i ankesave në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës (DhPGjSK), të cilat e pamundësojnë përgatitjen e raporteve të shpërndarjes për kreditorët e ligjshëm dhe e pengojnë përmbylljen e procesit të likuidimit për shumë ndërmarrje pa u zgjidhur të gjitha ankesat në Dhomë të Posaçme.

(Kosova Sot Online)