Kosovës i duhet pushtet ligjor, me top prioritet Ligji për konfiskimin e pasurisë së kundërligjshme

Kosovës i duhet pushtet ligjor, me top prioritet Ligji për konfiskimin e pasurisë së kundërligjshme
Kosovës i duhet pushtet ligjor, me top prioritet Ligji për konfiskimin e pasurisë së kundërligjshme

Muhamet Kelmendi

  • 11 prill 2021 - 08:00

Shkruan: ANALIST- Muhamet Kelmendi

Këtu kuptohet se do të ketë rezistencë. Ajo do të vjen nga politika, nga strukturat e ndryshme shoqërore dhe nga ekonomia private e shoqërore. Këta janë shfrytëzuesit e të mirave jo ligjore financiare dhe këtu duhet të vjen rezistenca më e madhe. Dëshiroj që në fushën tillë mos të ketë konflikte tjera, konflikte të natyrës fizike dhe kërcënime. Prej kësaj varet edhe guxim për të zhvilluar një fushatë për spastrimin total të pushtetit nga dukuritë informale dhe të dëmshme.

Nuk mund të kolaudohet apriori se në tërësi e kemi një pushtet të kapur nga grupimet e ndryshme informale dhe kriminale. Natyrisht se probleme ka dhe ato çështje mund dhe duhet të rregullohet me ligj në mënyrë që pushteti shtetëror të bëhet tërësisht i lirë dhe ligjor. Këtej ka probleme të ndryshme dhe shumë të vështira për tu kryer. I takon pushtetit shtetëror që të vepron me guxim dhe ndershmëri në drejtim të ndërtimit de-fakto të shtetit juridik. Kosovës i duhen disa ligje në mënyrë që organet e shtetit të funksionojnë dhe forcat kriminale të përgjigjen për veprimtari të dëmshme. Nuk është këtu çështja e vetëm organeve të sistemit si prokuroria dhe gjykatat , por është në spikamë i tërë pushteti shtetëror, si policia, administrata, firmat publike dhe shtetërore dhe deri te ekonomia private. Madje këtu e ka bazën i tërë veprimi kriminal, sepse këtu bëhet spastrimi i mjeteve dhe ju kthehen njerëzve të ndryshëm. Ligjet që duhet të nxirren janë të nduarduarshme. Kosova ka bërë një punë të madhe në fushën legjislative. Megjithatë janë disa fusha ku nuk është rregulluar çështja fare. Këtu është fjala për këto ligje; 1. Ligji për konfiskim të pasurisë së pa justifikueshme, 2. Ligji për lustracionin,

3. Ligji për VE,TTING, 4. Ligji për sigurimin pensionalo-invalidor, 5. ligji mbi zgjedhjet dhe 6. Ligji mbi referendumin.

I përmenda disa fusha me të cilat edhe rregullohet juridikisht me ligje dhe edhe krijohet mundësia për të ndërhyrë në pushtet në mënyrë që të spastrohen organet nga elementet e dëmshëm dhe shkelësit e ligjeve. Këtu kuptohet se do të ketë rezistencë. Ajo do të vjen nga politika, nga strukturat e ndryshme shoqërore dhe nga ekonomia private e shoqërore. Këta janë shfrytëzuesit e të mirave jo ligjore financiare dhe këtu duhet të vjen rezistenca më e madhe. Dëshiroj që në fushën tillë mos të ketë konflikte tjera, konflikte të natyrës fizike dhe kërcënime. Prej kësaj varet edhe guxim për të zhvilluar një fushatë për spastrimin total të pushtetit nga dukuritë informale dhe të dëmshme.

Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".