Shpend Ahmeti para se ta përfundojë mandatin duhet të përfundojë në burg për lejet e ndertimet kriminale !

Shpend Ahmeti para se ta përfundojë mandatin duhet të përfundojë në burg për lejet e ndertimet kriminale !

Gani Qarri

  • 14 October 2021 - 06:50

Shkruan: ANALISTI- Gani Qarri

Krejt kjo sallamadi, dëshmon që është mashtruar se kinse leja i është lëshuar NPB-së, e në fakt del se i është leshur krejt dikujt tjetër, kështu që në të gjitha këto procedura vendimmarrëse ka përgjegjësi penale të shkeljes së ligjit, ndaj vet institucionet e drejtësisë duhet të merren drejtpërsëdrejti me këtë skandal”, për çka ministri Aliu është zotuar se nga ana e kabinetit të tij, do të ketë bashkëpunim të plotë dhe ofrim të materialeve të nevojshme që dëshmojnë këto shkelje dhe përgjegjësi penale.

-Pas skandaleve më të reja, duket se goditjen e madhe dhe shumë serioze, ashtu siç edhe e ka merituar, përfundimisht do ta marrë kryetari i inkriminuar i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti, duke rrezikuar që të përballet keq edhe me drejtësinë, për shkak të dallavereve me lejen e ndërtimit të lëshuar në kundërshtim me ligjin, në lagjen Lakrishte, në pronën e Ndërmarrjes Publike Banesore.

Ndaj për këtë arsye, me urdhër të Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Liburn Aliu, janë bllokuar edhe punimet, duke kërkuar anulimin e të gjitha lejeve të lëshuara nga komuna për këtë rast, pas reagimit të pareshtur të qytetarëve dhe alarmin e rrezikut për helmim nga azbesti për shkak të rrënimit të objekteve të mbuluar me kulm nga materiali i azbestit. Madje Ministri Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, bazuar në reagimin e qytetarëve kundër punimeve të filluara në këtë objekt, ka deklaruar se do të kërkojë edhe nga Prokuroria për ti hetuar të gjitha procedurat që kanë ndjekur zyrtarët e komunës dhe ata në Ndërmarrjes Publike Banesore, që është në pronësi të komunës.

Kjo është e domosdoshme për hetimin e vendimit për rrënim të objekteve dhe dhënien në shfrytëzim të pronës publike, pa asnje baze ligjore kompanisë private për ndërtim të objektit me ndërtim të lartë, afarist e biznesor, në bashkëpronësi me Ndërmarrjen Publike Banesore dhe operatorit-e kompanisë private, në përmasat prej 64% në favor të kompanisë Private dhe vetëm 36% për shfrytëzim nga Ndërmarrja Publike Banesore.

Për aq më tepër, Ministri Aliu ka theksuar se të gjitha veprimet që janë ndërmarr në këtë rast, nga Komuna dhe nga NPB-ja, janë veprime që bien ndesh me ligjin dhe implikojnë përgjegjësi penale, prandaj ka kërkuar që ky rast të adresohet drejtpërsëdrejti nga institucionet e drejtësisë dhe Prokuroria përkatëse, duke siguruar ofrimin e të gjitha provave, dëshmive dhe fakteve që implikojnë veprimet penale dhe të ndëshkueshme lidhur me aferën e fundit të Shpend Ahmetit vetëm pak ditë para përfundimit të mandatit?!

Ministri Aliu ka theksuar se askush nuk ka të drejtë që në mënyrë të tërthortë, si kjo, të privatizojë pronën publike sikur që kanë vepruar NPB-ja në bashkëpunim me Komunën e Shpend Ahmetit. Kjo për shkakun se dhënia në shfrytëzim e hapësirës prej 64% të objektit që do të ndërtohet, dhe mbajtja e 36% në pronësi të NPB-së, nuk mund të konsiderohet veprim tjetër përveçse privatizim i kundërligjshëm, pasi që edhe 36 % e pjesës së NPB-së do të shitej nga ana e kësaj ndërmarrje dhe kështu prona publike e Komunës, vetëm me vendime administrative, që janë në kundërshtim të plotë me ligjin, do të përfundonte ilegalisht, në pronësi private.

Siç shprehet Ministri Aliu, Drejtoria e Urbanizmit edhe mundë të jetë mashtruar për lejet e lëshuara për objektin e NPB-së në Lakrishtë, për lejen Mjedisore, atë të rrënimit të objektit, apo edhe lejen e ndërtimit, por sidoqoftë askush nuk mundë të amnistohet nga implikimet penale në këtë rast, me të cilat duhet të merren drejtpërsëdrejti institucionet e drejtësisë. Edhe gjatë trajtimit të dokumentacionit është kuptuar se leja është lëshuar nga komuna me 16 gusht të këtij viti, ndoshta edhe duke mos e ditur se ka sallonit, pra në një farë mënyrë është mashtruar drejtoria e urbanizmit të Komunës së Prishtinës.

Ndërsa poseduesi i kësaj leje është NPB-ja, prandaj dhe është kërkuar kompania që ka kryer rrënimin, e meqenëse një kompani private është hisedar si palë, i bie që te leja ndërtimore të figurojë edhe hisedari. Megjithatë leja mjedisore është lëshuar, pa një elaborat të plotë dhe posedues i lejes ndërtimore të lëshuar me datën 16. 08 2021, del se është Ndërmarrja Publike Banesore dhe Komuna e Prishtinës e cila ka leshu lejen për Ndërmarrjen Publike Banesore, pa e ditë që ka edhe një palë tjetër e cila çuditërisht, është e definuar me akt noterial, para se të aplikohet me leje ndërtimi. Krejt kjo sallamadi antiligjore , dëshmon që është mashtruar se kinse leja i është lëshuar NPB-së, e në fakt del se i është leshur krejt dikujt tjetër, kështu që në të gjitha këto procedura vendimmarrëse ka përgjegjësi penale të shkeljes së ligjit, ndaj vet institucionet e drejtësisë duhet të merren drejtpërsëdrejti me këtë skandal kriminal”, për çka ministri Aliu është zotuar se nga ana e kabinetit të tij, do të ketë bashkëpunim të plotë dhe ofrim të materialeve të nevojshme që dëshmojnë këto shkelje dhe përgjegjësi penale.

Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".