Sa kushton sigurimi shëndetësor në Zvicër?

  • E.K /
  • 21 prill 2021 - 11:36
 Sa kushton sigurimi shëndetësor në Zvicër?

Kostot varen nga vendi ku jetoni, cilin sigurues të sigurimeve zgjidhni dhe cilat opsione përdorni.

Pak gjëra janë të lira në Zvicër – dhe kjo sigurisht shtrihet në kujdesin shëndetësor.

Sidoqoftë, në varësi të llojit të mbulimit që ju nevojitet, ku jetoni dhe sa fitoni, kostot mund të ndryshojnë.

Ja çfarë duhet të dini në lidhje me kostot e sigurimeve shëndetësore në Zvicër.

Si funksionon sistemi i kujdesit shëndetësor në Zvicër?

Së pari, është e rëndësishme të merrni një ide se si funksionon sistemi i kujdesit shëndetësor në Zvicër.

Ndryshe nga disa vende të tjera, kujdesi shëndetësor në Zvicër financohet përmes primeve të sigurimeve shëndetësore, shkruan The Local, përcjell albinfo.ch.

Sistemi universal i kujdesit shëndetësor të Zvicrës është ndryshe nga ai i vendeve të tjera si Mbretëria e Bashkuar dhe Australia në disa mënyra, kryesisht pasi operon nën një detyrim të detyrueshëm për të blerë sigurime shëndetësore.

Kjo njihet si ‘sigurim i detyrueshëm’. Ekziston edhe ‘sigurimi suplementar’, i cili mbulon një varg fushash të tjera, përcjell tutje albinfo.ch.

Ju mund të zgjidhni se cilën sigurim do të blini, por nuk mund të zgjidhni të mos bëni, që do të thotë që njerëzit që dëshirojnë të ulin kostot nuk mund të vendosin thjesht të qëndrojnë pa sigurim shëndetësor për një ose dy vjet.

Megjithatë, ekzistojnë disa mundësi për njerëzit me të ardhura të ulëta ose pa të ardhura. Këto diskutohen më poshtë.

Sa kushton sigurimi shëndetësor?

Kostot varen nga vendi ku jetoni, cilin sigurues të sigurimeve zgjidhni dhe cilat opsione përdorni.

Fëmijët nën 18 paguajnë më pak se të rriturit. Personat nën moshën 25 vjeç gëzojnë gjithashtu prime më të lira.

Një faktor tjetër i rëndësishëm kur bëhet fjalë për primin tuaj mujor është teprica juaj ose e ‘zbritshme’ (Franchise / franchigia).

Zbritja (të cilën njerëzit nën 18 vjeç nuk duhet të paguajnë) i referohet sasisë që do të duhet të paguani para se sigurimi juaj shëndetësor të fillojë të dëmtojë shpenzimet e trajtimit tuaj.

Zbritja minimale në Zvicër është 300 franga zvicerane (rreth 260 €). Shuma maksimale është 2,500 franga. Sa më i lartë të zbritet (me fjalë të tjera, sa më shumë që paguani nga xhepi juaj) aq më i ulët është primi juaj mujor.

A ka ndonjë kosto tjetër?

Po. Përveç primeve mujore dhe zbritjeve, ju gjithashtu mund të duhet të paguani një tarifë të mbajtjes dhe një kontribut në koston e qëndrimit në spital.

Tarifa e mbajtjes do të thotë që ju ende duhet të paguani 10 për qind të kostove mjekësore dhe mbi zbritjen tuaj, por kjo shumë është e kufizuar në 700 franga për të rriturit dhe 350 franga për fëmijët.

Për t’ju dhënë një shembull, le të themi se keni kosto mjekësore prej 1.500 franga në një vit të caktuar. Nëse zbritja juaj është 1.000 franga, ju do të paguani 1.000 franga plus dhjetë përqind të 500 frangave të mbetura, kështu që ju do të paguani 1,050 franga dhe siguruesi juaj do të paguajë 450 franga.

Nëse keni nevojë për një qëndrim në spital, do të duhet të paguani edhe 15 franga shtesë në ditë, megjithëse fëmijët, të rriturit e rinj në trajnim dhe arsimim dhe gratë me mbulesë të plotë të lehonisë nuk duhet të paguajnë këtë shumë.

Sa kam gjasa të paguaj?

Për të dhënë një shembull, një 30 vjeçar që jeton në qendër të qytetit të Cyrihut me një zbritje prej 300 frangash do të paguante një prim mujor që varionte nga rreth 400–500 franga në muaj (në varësi të siguruesit me të cilin shkojnë). Por nëse ajo e zbritshme do të ishte 2500 franga, primi do të shkonte nga rreth 265–410 franga.

Qeveria Zvicerane ka një kalkulator në internet (i disponueshëm vetëm në gjermanisht, frëngjisht dhe italisht) i cili mund t’ju ndihmojë të ju jap një ide se sa mund të prisni të paguani.

Po sikur të mos kem para të mjaftueshme?

Të jesh i papunë ose të fitosh pak para nuk të largon nga detyrimi për të paguar primet e sigurimit shëndetësor – megjithatë, ju mund të keni të drejtë për një ulje të primeve tuaja.

Në fakt, kjo përfshin qeverinë që paguan një pjesë ose të gjitha primet tuaja të sigurimit.

Sigurisht, sepse është Zvicër, kjo do të ndryshojë në varësi të vendit ku jetoni.

Disa kantone do të paguajnë një pjesë të sigurimit tuaj shëndetësor automatikisht kur deklarata juaj tatimore bie nën një shumë të caktuar, ndërsa në kantone të tjera do të duhet të aplikoni vetë.

Për të zbuluar situatën në kantonin tuaj kontaktoni autoritetet tuaja lokale.

A është e mundur të kurseni para në sigurimin e detyrueshëm shëndetësor?

Ekzistojnë një numër opsionesh-me kosto të ulët ’për sigurimin bazë, duke përfshirë programet e sigurimit HMO, Telmed dhe Bonus.

Me modelin HMO (Organizata e Mirëmbajtjes Shëndetësore), ju nuk jeni të lirë të zgjidhni mjekun ose spitalin tuaj. Në vend të kësaj, pika juaj e parë e kontaktit do të jetë me një mjek nga një HMO, ose praktikë në grup, i cili do të kordinojë trajtimin tuaj. Në këmbim, ju merrni një premium më të lirë.

Si mund të bëhet më i lirë sigurimi shëndetësor në Zvicër?

Ju gjithashtu mund të merrni një politikë Telmed, ku (në shumicën e rasteve) merrni këshilla mjekësore në një konsultë të parë përmes telefonit përpara se të referoheni tek një mjek ose spital.

Disa ofrues gjithashtu ofrojnë një program sigurimi bonusi ku filloni me një premium më të lartë, i cili më pas bie për çdo vit që nuk i paraqisni një faturë ofruesit tuaj.

Kjo mund të shohë që primet të bien deri në 50 përqind në pesë vjet.

(Kosova Sot Online)