Mendimet normative mbi institucionet

Mendimet normative mbi institucionet
Mendimet normative mbi institucionet

Ali Hertica

  • 13 prill 2021 - 12:57

Shkruan: Mr.Ali Hertica

Mendimet normative mbi institucionet politike janë gjithmonë të lidhura me hipotezen që bëhet mbi natyrën njerëzore dhe karakterin e jetës shoqërore.Nëkëtë kapitull,nëprëmjet disa shembujve të rëndësishëm,të mendimeve politike të shekullit të 20-të,do të ilustrojmë rëndësinë e kushteve të racionalizmit dhe irracionalizmit njerëzorë.

Paraqitja dhe diskutimi ndahen në dy pjesë,në fillim do të studiojmë kontributin që ka lidhje me problemet themelore të shkencave shoqërore.Më tej do të studiojmë kontributin lidhur me problemet e drejtpërdrejta normative,në debatin politik dhe filozofik.

Në pjesën e pare do të shikojmë një drejtim analitik që quhet ,,logjika e situates,, ashtu siç është në Kosovë në logjik e situates e pa menudar fare nga liderët ton,dhe që shpesh njihet si teoria e zgjedhjes racionale,ose teoria racionale.hipotezat bazë dhe problemet janë njësoj,sin ë shkencën e ekonomisë.

Sapo jepen parapelqimet dhe situate,bëhetpytja se cilat janë rezultatet dhe ndikimi I ndërsjellët që krijon zgjedhje të argumentuar.Teoria e zgjedhjes racionale kufizohet me faktin që nuk tregon se sa racionale apo të argumetuara mire janë parapëlqimet e aktorit,pse janë parapëlqime ashtu si janë dhe si mund të bëhenato më racionale.

Ne do të shikojmë dy teori që ,secila sipas mënyrës së vet,e drejtojnë vëmendjen ndaj formimit të parapëlqimit.Në fillim do të shikojmë një politolog,të njohur pak sot por që në periudhën midis dy luftërave dhe pas luftës ishte shumë i njohur në Amerikë,Harold D.lasswell,në kërkimin e tijë për formimin e parapëlqimeve të qytetarëve dhe politikanëve.

Më tej do tëshikojmë një nga mendimtarët më të njohur politikë,Jurgen Habermasin.Në fillim do të shohim ,,modelin shkencore psikoanalitik,më tej mendimet e tija mbi komunikimin e lire dhe demokracin ,, deliberative,,.Përkundrjet racionalizmit,instrumental të situates logjike, ku Habermasi vendosi racionalizmin komunikus,që është bartës i komunikimit të lirë.Ky krijim kontrastesh jep shkak për të shqyrtuar mundësinë e ndërthurjes së modeleve të ndryshme,veçanëarish psikologjike,strategjike dhe komunikative në analizat politike dhe në mendimet politike normative…..

Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".