Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë obligative

Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë obligative
Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë obligative

Muhamet Kelmendi

  • 27 janar 2022 - 09:31

Shkruan: ANALISTI-Muhamet Kelmendi

Gjykata Kushteruese e Kosoves eshte organi me i larte juridik dhe instanca e fundit qe vendos ne kuader te shtetit.Cdo vendim i kesaj gjykate eshte obligativ per organet e Kosoves. Kjo, jo vetem per organet e pushtetit, perkatesisht ne sektorin publik, por edhe ne ate privat dhe per cdo ceshtje legjislative dhe kushtetuese.

Organi kunder te cilit eshte paraqitur padia dhe ne Gjykaten Kushtetuese te Kosoves e ka humbur gjykimi e ka afatin e caktuar, nese gjykata nuk vendos ndryshe, per te ekzekutuar vendimin.

Zakonisht afati eshte 6 muaj.

Ky vendim e obligon subjektin kompetent, KEDS, qe te zbatoj vendimin ndoj cdo konsumatori ne veri te vendit.

Pushteti nuk kate drejte, te ndalon ekzekutimin. Qeveria e Kosoves ka mundesi qe vete pa bere ndarjen e borgjit te bere behe te paguaj. Si e bene?

Zakonisht jane d' menyra:

1. Pagesat e drejtperdrejta dhe

2. I kalon mjetet tek konsumatoret dhe ata paguajne borgjin.

Menyra se si behet pagesa, nese konsumatoret nuk paguajne dhe qeveria done me e paguar, eshte nje ceshtje e qeverise dhe ketu ky vendim nuk ka efekt juridik.

Mirepo, efekti eshte te llogarite e qytetareve te Kosoves, te cilet kane pas nje perqindje te mbajne te shpenzimeve per veri, pa i bere vete ato shpenzime.

Kjo eshte veper penale e KEDS.

Kjo ketu merre fund.

Kuptohet se tash ngarkohet KEDS qe te u rikthej borgjin qe e ka ndaj qytetareve te Kosoves, te cilet kane paguar pa hargjuar, sipas nhe vendimi politik.

Ky vendim eshte nul.

Por, nese nuk e kthene borgjin KEDS, perseri ceshtja mund te shkoj ne gjykate dhe ne instance te fundit vendos Gjykata Kushteruese.

Vendimi sipas ketij vendimi eshte i kuptueshem. KEDS duhet te ktheje borgjin qytetareve.

Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".