Lidershipi një udhëzues praktik filozofik për liderin modern

Lidershipi një udhëzues praktik filozofik për liderin modern
Lidershipi një udhëzues praktik filozofik për liderin modern

Ali Hertica

  • 27 May 2022 - 09:22

Shkruan: Mr.Ali Hertica

Eric Bolle ka shkruar një libër mbi Filozofinë dhe Udhëheqjen dhe njohuritë e tij më kanë shtyrë të shkruaj edhe këtë artikull.Filozofia, sipas tij, është baza për udhëheqje - dhe lidershipi ka të bëjë përsëri kryesisht me marrjen e vendimeve efikase (shpesh të diskutueshme). Prandaj, filozofia i përket trajnimit për t'u bërë lider, sepse ajo i mëson një personi të përcaktojë në mënyrë të pavarur këndvështrimin e tij ose të saj - dhe kështu vendosmëria mund të promovohet.

Njohuritë nga filozofia mund të kontribuojnë për një lider më efikas, vendimtar, i cili guxon të bëjë konsideratat e tij me këndvështrime të mira, të plota, të mprehta, krijuese dhe të diskutueshme jashtë kutisë. Prandaj, njohja e filozofisë është e domosdoshme, pasi ajo fiton guximin për të marrë vendime të tilla – të cilat mund të bien ndesh me mendimin e palëve të treta. Kështu, filozofia ka të bëjë me aftësinë për të marrë këndvështrimin e vet të pavarur dhe, kur është e nevojshme, për të thyer konformizmin.Udhëheqësit Filozofë janë të interesuar për idetë, vizionet, njerëzit dhe ndjenjat. Ata bëjnë biseda të drejtpërdrejta në të cilat formulojnë mesazhe të qarta. Ata vazhdimisht ndjejnë se janë të ndryshëm nga të tjerët, gjë që mund të çojë në konflikte të dhimbshme. Megjithatë, ata e shohin konfliktin si mundësi për rritje.Udhëheqësit Filozofë janë vendimmarrës të lindur që nuk kanë frikë nga agresioni, polemikat apo pyetjet themelore, sepse shohin mundësi për rritje dhe inovacion në to. Ndryshe nga menaxherët, ata janë dramatikë dhe të paparashikueshëm, nuk punojnë në ekip, por shpesh janë vetëm dhe i nënshtrohen ndryshimit të humorit.

-Udhëheqësit Filozofë janë njerëz që mund të tregojnë një histori, duke i bërë njerëzit të ndihen sikur i përkasin së bashku pavarësisht dallimeve dhe kontradiktave të tyre.

-Liderët Filozofë dallohen nga menaxherët me vendosmërinë dhe vendosmërinë (entschlossenheit) për të realizuar një vizion.

-Udhëheqësit Filozofë nuk e ndajnë mendimin dhe ndjenjën, e bëjnë menaxherët. Dhe këta udhëheqës shpesh pyesin se çfarë dhe pse, menaxherët si dhe kush.

-Udhëheqësit Filozofë janë personalitete të forta të cilët, të urryer ndaj çdo konformizmi, mund të shkojnë drejt për qëllimin e tyre.

-Udhëheqësit Filozofë e kuptojnë se besimi i ndërsjellë është thelbësor për suksesin e grupit dhe kështu janë të mundshme marrëdhëniet reale.

-Udhëheqësit Filozofë janë të kujdesshëm, që do të thotë të jenë në gjendje të parashikojnë të ardhmen dhe të përgatisin ekipin për të.

-Udhëheqësit Filozofë kanë një kapacitet të fortë dëgjimi, i cili mund të funksionojë në një mjedis personal dhe grupor. Sipas Bolles, tek audienca ka intimitet si organ lidhës.

Një Udhëheqës Filozof vlerëson solidaritetin dhe atmosferën brenda grupit/komunitetit. Kërkesa themelore për solidaritet (forma jo e imponuar politikisht) është projekti i sferave. Sloterdijk e prezanton këtë koncept si një koncept thelbësor dhe kolektiv për të kuptuar më mirë grupin në të gjitha format e tij, nga marrëdhëniet në çift midis nënës dhe fëmijës dhe midis të dashuruarve deri te komunitetet komplekse si kompanitë, organizatat dhe shtetet kombëtare: 'Atmosfera është më e brendshme , i aksesueshëm, rrethi i përbashkët i banuar nga njerëz. Një atmosferë e mirë kontribuon kështu në suksesin e grupit.Një Udhëheqës Filozof është dikush që ka kontroll mbi një problem kompleks. Opinioni publik madje është në gjendje të caktojë dikë si lider dhe gjithashtu që ai duhet të vazhdojë të gjejë zgjidhjen deri në njoftimin e dytë. Një Lider Filozof, me fjalë të tjera, dikush që ka një problem kompleks nën kontrollin e tij dhe i cili – me aftësitë e tij inteligjente – merr mbështetjen për të.

Sipas Bolle, konfliktet nuk gjenden vetëm në marrëdhëniet mes njerëzve, por ato janë edhe të brendshme. Sipas tij, edhe kësaj duhet t'i kushtohet vëmendje e nevojshme. Kjo nuk ka të bëjë me lidershipin funksional që i lidh njerëzit me organizatat dhe qëllimet organizative, por me udhëheqjen ekzistenciale që i lidh njerëzit me veten, me gjuhën e tyre, me lirinë e tyre dhe me veten e tyre të brendshme. Një Udhëheqës Filozof e sjell kështu tjetrin në brendësi, liri dhe vetmi shëruese..

Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".