Filozofia politike e klasikëve

Filozofia politike e klasikëve
Filozofia politike e klasikëve

Ali Hertica

  • 02 November 2022 - 12:40

Shkruan: Mr.Ali Hertica 

Cila është pika kryesore e filozofisë klasike politike? Cilat janë konceptet dhe idetë kryesore? Nuk është aq e lehtë të japësh një përgjigje të qartë. Por ato që u bënë konceptet dhe idetë më të rëndësishme të klasikëve për mendimin politik klasicist në regjimin e lashtë, domethënë. Para së gjithash, duhet referuar konceptit politiko-filozofik të politeia/constitutio, i cili qëndron për rregullat, vlerat dhe institucionet bazë që përbëjnë thelbin e një sistemi shoqëror. Ato përcaktojnë, si të thuash, thelbin e një sistemi shoqëror dhe prekin të gjitha nivelet: politik, ekonomik, juridik dhe psikologjik. Janë rregullat që rregullojnë rendin. Identiteti i një sistemi shoqëror varet nga politika/konstitucioni i tij. Për sa kohë që këto rregulla, vlera dhe institucione thelbësore mbështeten, një sistem shoqëror ruan identitetin e tij. Në koncept është përkthyer tradicionalisht si kushtetutë (që në këtë kontekst është një koncept shumë më i gjerë se Kushtetuta). Por cilat kushtetuta ishin të mundshme sipas filozofisë klasike politike.. 

Përpara se të diskutojmë format e ndryshme kushtetuese, ndoshta ia vlen të theksohet sërish se, natyrisht, nuk ka unanimitet të plotë brenda traditës klasike. Numri i kushtetutave dhe emrat e tyre të ndryshëm ndryshojnë mjaft shpesh. Sidoqoftë, është e mundur të skicohet një siluetë. Në skemën më të zakonshme, ekzistojnë tre lloje të sundimit: sundimi i të paktëve, i pakët/elitës dhe i shumë njerëzve. Këto tre lloje kanë një variant të mirë dhe një të korruptuar. Tre kushtetutat e mira janë monarkia, aristokracia dhe demokracia. Homologët e korruptuar janë: tirania, oligarkia dhe oklokracia. 

Çfarë e dallon variantin e mirë nga i keqi? Sipas Aristotelit, individi, elita ose populli sundojnë me kushtetuta të mira me synimin për të mirën e përbashkët. Me homologët e korruptuar, njeriu sundon vetëm me qëllim të interesit vetjak.Sipas Polybios, ndryshimi midis monarkisë dhe tiranisë është se në mbretëri sundimi pranohet lirisht nga nënshtetasit dhe mbreti sundon duke iu drejtuar arsyes. të mbështetur në frikë dhe fuqi. Ndryshe nga një oligarki, një aristokraci është kur sundojnë njerëzit më të mençur dhe më të drejtë. Flitet për demokraci kur pushteti ushtrohet nga populli dhe është bërë traditë dhe zakon që ky popull të ketë kujdes për perënditë, t'u shërbejë prindërve, të ketë respekt për të moshuarit dhe t'u bindet ligjeve. Përndryshe, flitet për një oklokraci: një tirani të masave. Siç tregon ky diskutim i shkurtër i skemave te Aristoteli dhe Polybios, ka dallime në theksim. Por në parim ato janë pothuajse të njëjta. Dhe kjo gjithashtu është bërë përfundimisht skema klasike.

Ekzistojnë gjashtë kushtetuta të ndryshme, në të cilat variantet e mira qeverisen për të mirën e përbashkët dhe variantet e çoroditura me synimin e interesit vetjak.Megjithatë, ka disa autorë klasikë që argumentojnë për një formë të shtatë kushtetuese: një përzierje e kushtetutave të ndryshme të mira. Kjo teori u përmend për herë të parë nga Tukididi në Luftërat e tij Peloponeziane, u përdor nga Platoni në librin e tij "Politicos" dhe "Nomoi" dhe gjithashtu shfaqet në "Politica" të Aristotelit megjithatë, autorët, emrat e të cilëve janë më të lidhur me këtë teori janë Polybios dhe Cicero. të dy shkruanin në mënyrë eksplicite për përzierjen e regjimit. Teoritë e tyre janë gjithashtu shumë të ngjashme. Të dyja parapëlqenin një përzierje të monarkisë, aristokracisë dhe demokracisë. Pse? Shkurtimisht, tre kushtetutat e mira të papërziera nuk i çoroditin homologut të tyre të keq për sa kohë që sundimtari(ët) janë njerëz të virtytshëm që sundojnë për interesin publik. Por të jesh i virtytshëm është i vështirë. Kërkon arsye për të sunduar mbi dëshirat përmes vullnetit.

Kjo nuk është diçka e vogël, dhe shumë shpesh njeriu tundohet të lërë të lirë dhe të udhëhiqet nga dëshirat e tij. Të jesh i virtytshëm kërkon përpjekje të vazhdueshme; të qenit i djallëzuar kërkon vetëm një ndezje të pakujdesisë ose plogështi.Pra, kushtetutat e mira të papërziera degjenerojnë lehtësisht në homologët e tyre të këqij. Megjithatë, një kushtetutë e përzier mund ta ngadalësojë këtë degjenerim.

Kjo sepse kjo formë kushtetuese jo vetëm që mbështetet në virtytin e sundimtarit(ve), por lejon shtresat e ndryshme shoqërore në shoqëri (monarku, elita dhe populli) të ndajnë pushtetin dhe kështu të mbajnë njëri-tjetrin në ekuilibër: jo të tre mund të bëjnë diçka pa e gjetur tjetrin në rrugën e tij. Ky kontroll i njëri-tjetrit nga fuqitë e ndryshme shoqërore e bën shumë më të vështirë kalimin në një shoqëri të keqe.

 Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".