Kosova dhe politika byrokratike

Kosova dhe politika byrokratike
Kosova dhe politika byrokratike

Ali Hertica

  • 24 March 2023 - 14:21

Shkruan: Mr. Ali Hertica

Politikë burokratike , qasje teorike e politikave publike që thekson bisedime të brendëshme brenda shtetit.
Qasja politike burokratike argumenton se rezultatet e politikave rezultojë nga një lojë e bisedimeve mes një grupi të vogël, të vendosur të shumë aktorëve qeveritarë siq ka Kosova e mjerë. Këta aktorë vijnë në lojë me preferencat e ndryshme të gënjeshtrave dhe mashtrimeve, aftësitë, dhe pozita të pushtetit. Pjesëmarrësit zgjedhin strategjitë dhe qëllimet politike në bazë të ideve të ndryshme të asaj që rezultatet do të shërbejë më mirë interesave të tyre organizative dhe personale dhe grupeve klanore e bandiste.
    
Negociata pastaj vazhdon përmes një procesi pluralist  një proces të rrem - e-prit që reflekton rregullat mbizotëruese të lojës, si dhe marrëdhëniet e pushtetit midis pjesëmarrësve. Për shkak se ky proces nuk është i dominuar nga një individ , por nga grupet mafioze  të një  ekspertit privilegj apo vendimet e marrura  racionale, ajo mund të rezultojë në rezultate jo optimale që dështojnë në përmbushjen e objektivave të ndonjë nga pjesëmarrësit individual.Shumica e diskutimeve  politike e  burokratike të filluar me T. Graham Allison 1969 artikull në Shkencës së Politikës Amerikane Rishikimi The, \" Modele konceptuale dhe krizën e raketave kubane, \" edhe pse kjo punë e ndërtuar mbi shkrimet më të hershme nga Charles Lindblom, Richard Neustadt, Samuel Huntington, dhe të tjerët. Allison ofron një analizë të krizës Kubane raketave që kontraston bisedime burokratike politika me dy modele të tjera të politikë-bërjes. I parë i tyre supozon se vendimet e politikës janë bërë nga një unitar, krijues vendim racional, përfaqësuar nga \" shteti \" në shumë formulime. Kështu, politika burokratike është ofruar shpesh si kundrapeshë ndaj realistit  apo konceptet racionaliste e vendimmarrjes Politika.

Qasja e dytë alternative  përshkruan politikat e udhëhequr nga, edhe si rezultat i, procedurave  të përcaktuara më parë burokratike, që lë pak hapësirë për veprim të pavarur nga ana e vendimmarrësve të nivelit të lartë. Krahasuar me këto dhe konceptimeve të tjera alternative të bërjes së politikave, modeli burokratik, politika përfaqëson një tendosje të rëndësishëm dhe të veçantë të organizimit - dhe teoria e nivelit shtetëror në marrëdhëniet ndërkombëtare, teoria organizative, politikës publike dhe politikën amerikane
Ndoshta koncepti më bindësc nga modeli i politikës burokratike, dhe stenografi shumë e kanë përdorur për të përcaktuar atë, është se aktorët do të ndjekin politika që përfitojnë organizatat që ata përfaqësojnë dhe jo interesave kombëtare apo kolektive. Kjo ide, se \" ku ju qëndroni varet se ku rri ulur, \" është quajtur shpesh ligjin milje –së sipas  burokrat Truman kohës që shpikur fraza. Kërkesa qendrore dhe intuitive e fuqishëme  e shpjegimeve burokratike së  politikës, kjo premisë është kritikuar për qëndrimin e saj të ngushtë të formimit të preferencës.Për shembull, kritikët vini re se ai nuk arrin të shpjegojë rolin e shumë aktorëve të rëndësishëm burokratikë, rastit politikës studimin origjinal të krizës së raketave kubane.
Megjithatë, edhe teoricienët e hershëm burokratikë politikë, duke përfshirë Allison, ishin të qarta duke pranuar se faktorë të tjerë, të tillë si personaliteti, marrëdhëniet ndërpersonale, dhe qasjen në informata, gjithashtu luajnë role të rëndësishme në procesin e politikës burokratike. Për këta teoricienë, tre pyetje kyçe udhëheqin  të kuptuarit e lojës së hartimit të politikave : ( 1 ) Kush janë aktorët ? ( 2 ) Çfarë faktorë ndikojnë pozicionin e çdo aktorit ? dhe ( 3 ) Si mund pozicionet e aktorëve të vijnë së bashku për të krijuar politikat qeveritare.

Secila nga këto maska të  qevrisë një numër i pyetjeve shtesë dhe hipotezave rreth procesit burokratik të  politikës. Nëse aktorët janë të zgjedhur apo të emëruar, të lartë,  të mes , apo të nivelit të ulët, dhe të reja në stacionet e tyre dhe në duart e vjetra të gjithë mund të ndikojnë në interesat e tyre dhe pozitat pazarllëk.
Për shembull, aktorë, që shërbejnë si pjesë e administrimit politik të përkohshëm, të tillë si të emëruar politikë të presidentit të SHBA, mund të jetë e mundshme për të ndjekur interesat më të shkurtër -gjatë se sa do të nëpunësve civilë të karrierës me përkatësi të gjatë  organizative.
Shumë aspekte të mjedisit të politikave të ndikojë politika burokratike dinamike. Çështjet që janë shumë të spikatur dhe të dukshme për zonat kyçe, për shembull, mund të shkaktojë aktorët politikë  siq janë qeveritarët  Kosovarë  në ambicioze për të ndryshuar qëndrimet e tyre në  pazarllëk. Vendi në të cilin marrëveshjet merr dhomën vend - kabinetit, boardrom, mediat e lajmeve publike, dhe kështu me radhë, mund edhe privilegj i disa aktorë dhe disa interesa mbi të tjerët ku qyterari i mjerë po e pagun  haraqin e kopukëve të qeverisë .

Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".