Menaxhimi i administratës publike bashkëkohore

Menaxhimi i administratës publike bashkëkohore
Menaxhimi i administratës publike bashkëkohore

Ali Hertica

  • 04 gusht 2021 - 09:25

Shkruan: :Mr.Ali Hertica

Një nga format që merr lufta për pushtet në shoqërinë tonë është lufta për zënien e pozicioneve kryesore strategjike në organizatat burokratike. Por a janë ata që mbajnë këto pozita të larta, me të vërtetë, të aftë për të drejtuar dhe kontrolluar këto organizata dhe në këtë mënyrë të ushtrojnë ndikim në proceset e ndryshimeve shoqërore. Kjo pyetje mund të bëhet për të gjitha llojet e organizatave, por në një shoqëri demokratike pyetja është veçanërisht interesante nëse pozitat e larta në organizatat qeveritare mund të luajnë një rol aktivizues dhe dinamizues në proceset e ndryshimit shoqëror.

Dhe, më e rëndësishmja, nga cilat pozita të larta mund të ushtrohet ndikimi në zhvillimet e reja. Kjo na çon në pyetjen kryesore për një kushtetutë demokratike: marrëdhëniet midis demokracisë dhe burokracisë. A është (akoma) i mundur menaxhimi demokratik dhe kontrolli i shërbimit civil. A janë zyrtarët politikë të aftë të udhëheqin burokracinë qeveritare apo humbasin ndaj zyrtarëve të lartë. Ky studim shqyrton dallimet në ndikim midis autoriteteve politike dhe zyrtarëve të lartë në nivelin e qeverisjes vendore. Theshtë hetuar ndikimi i lidhur me tre pozicionet kryesore komunale, përkatësisht atë të kryetarit të bashkisë, drejtorit të punëve publike dhe drejtorit të punëve komunale.

Bazuar në një analizë të rëndësisë së këtyre tre pozicioneve si një burim ndikimi në vendimmarrjen e brendshme-komunale dhe në procesin e mobilizimit të burimeve të jashtme, unë formulova hipotezën e mëposhtme kërkimore qendrore: ndikimi i lidhur me pozitën e kryetarit është më i madh se sa ajo që lidhet me pozicionin e drejtorit të Punëve Komunale, kjo e fundit nga ana tjetër është më e madhe se ndikimi që lidhet me pozicionin e plakut për Punët Publike.

Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende evropiane janë përpjekur vitet e fundit të kufizojnë fuqinë e qeverisë në mënyrë që të rrisin lirinë personale të qytetarëve, si ekonomikisht ashtu edhe politikisht. Për të 'zvogëluar' qeverinë, organizatat publike janë bërë private dhe më pak staf punojnë për vetë qeverinë. Kjo paraqet një sërë problemesh. Për shembull, qeveria duhet të vazhdojë të sigurojë që disa çështje që tani janë rregulluar privatisht të ofrohen ende në mënyrë të drejtë.

Si rezultat, qeveria është ende e pranishme, por shpesh më pak e dukshme.Kur flisni për 'zvogëlimin' e qeverisë, së pari duhet të dini se sa 'e madhe' është qeveria. Për shkak se qeveria ka hequr dorë nga shumë detyra të sektorit privat, por ende ndërhyn në këto detyra, në ditët e sotme është e vështirë të përcaktohet se çfarë i përket saktësisht qeverisë. Ka disa mënyra për të matur madhësinë e qeverisë, dhe të gjitha matjet e ndryshme mund të kenë rezultate të ndryshme. Madhësia e qeverisë mund të matet duke parë taksat, huatë qeveritare dhe numrin e institucioneve pothuajse qeveritare.

Politikanët shpesh përdorin një matje që mbështet pikëpamjet e tyre. Një disavantazh i madh i kësaj është se me inflacionin kostot e shërbimeve qeveritare do të rriten më shumë sesa kostot e shërbimeve dhe produkteve të tjera private (dhe më pak intensive). Pra, nëse qeveria dëshiron të vazhdojë të prodhojë të njëjtin numër shërbimesh, kostot e tyre do të rriten. Ka dy zgjidhje për këtë problem. Së pari, shpenzimet publike (dhe kështu taksat) mund të rriten. Së dyti, shërbimet qeveritare mund të jenë të kufizuara. Të dy opsionet nuk janë tërheqëse brenda qeverisë aktuale. Edhe pse shumë punë qeveritare tani mund të bëhen më shpejt me kompjuter dhe qeveria tani ka nevojë për shumë më pak punëtorë.

Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".